Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki.
Niektóre funkcje tej witryny mogą nie działać prawidłowo. Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownikom, należy przeglądać tę witrynę w przeglądarce Chrome, Firefox, Safari lub Edge.

SARS-CoV-2

Informacje o teście
Strona główna / Testy / Najcięższe choroby zakaźne / Xpert MTB/RIF

Xpert® MTB/XDR

Nie ograniczaj się tylko do badania oporności na izoniazyd (INH) i wykrywaj mutacje związane z opornością na 6 leków stosowanych w leczeniu gruźlicy w jednym teście w czasie <90 minut

Xpert<sup>®</sup> MTB/XDR

Potrzeba


Lekooporna gruźlica w dalszym ciągu stanowi globalny kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego

Strategia End TB (Wyeliminować gruźlicę) wzywa do zapewnienia powszechnego dostępu do badań lekowrażliwości (DST).1 Jednakże w 2018 r. zgłoszono zaledwie 39% z szacunkowej liczby 448 000 przypadków opornych wielolekowo (MDR), a leczenie wdrożono wyłącznie w 32% zgłoszonych przypadków.2 W 2017 r. tylko 50% przypadków gruźlicy MDR lub opornej na ryfampicynę (RR) zostało przebadanych pod kątem oporności na fluorochinolony i podawane w formie zastrzyków leki drugiego rzutu.3

W tym samym czasie WHO podała nowe informacje i wydała zalecenia dotyczące leczenia gruźlicy lekoopornej, opowiadając się za stosowaniem nowych schematów leczenia środkami podawanymi doustnie, wymagających przeprowadzenia badania lekowrażliwości.4,5 Podobnie, wzrastająca liczba przypadków izolowanej oporności na izoniazyd wśród chorych na gruźlicę jest argumentem przemawiającym za wiarygodnymi testami diagnostycznymi opartymi na technikach biologii molekularnej.6

Jednakże na razie jedyne testy oparte na technikach biologii molekularnej zalecane przez WHO do molekularnych badań lekowrażliwości wymagają wysokiego miana bakterii w próbce, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i dobrze przeszkolonego personelu2, a wynik otrzymuje się po długim czasie.

Rozwiązanie


Świat potrzebuje szybkiego, molekularnego badania lekowrażliwości, aby móc wykrywać oporność na najczęściej stosowane leki pierwszego i drugiego rzutu przy zastosowaniu podejścia, które nie wymaga wyrafinowanych umiejętności czy sprzętu laboratoryjnego.6

Idealny test wspierałby podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, zapewniając taką samą jakość wyników badań na poziomie laboratorium referencyjnego, jak również w zdecentralizowanych placówkach opieki zdrowotnej, aby umożliwić większej liczbie pacjentów dostęp do odpowiedniej opieki.

Test Xpert MTB/XDR pozwala na szybkie molekularne badanie lekowrażliwości. W połączeniu z zajmującym kluczową pozycję testem Xpert MTB/RIF Ultra, test Xpert MTB/XDR wyznacza nowe standardy poprzez wykrywanie w jednym badaniu mutacji powiązanych z opornością na izoniazyd (INH), fluorochinolony (FLQ), leki drugiego rzutu podawane w formie wstrzyknięć (SLID; amikacyna, kanamycyna, kapreomycyna) i etionamid (ETH).

 • Krótszy czas uzyskania wyniku molekularnego badania lekowrażliwości
 • Wyniki w <90 minut
 • Ten sam, prosty w obsłudze proces, co w wypadku testu Xpert MTB/RIF Ultra
 • Możliwość wykonania w zainstalowanych już urządzeniach GeneXpert® wyposażonych w moduły 10-kanałowe

Wpływ


Skuteczne leczenie gruźlicy i gruźlicy lekoopornej zależy od wczesnego postawienia rozpoznania, w tym powszechnych badań lekowrażliwości i skutecznego leczenia zakażenia wywoływanego przez lekooporne szczepy prątków gruźlicy. Szybkie molekularne badanie lekowrażliwości, po którym niezwłocznie wdrażany jest odpowiedni schemat leczenia, przynosi korzyści zarówno choremu, jak i całej społeczności, w której żyje. Aby uniknąć opóźnień w procesie diagnostycznym, podczas oczekiwania na wynik fenotypowego badania lekowrażliwości należy pozyskać wynik molekularnego badania lekowrażliwości w celu szybkiego wykrycia mutacji powiązanych z opornością i w razie potrzeby odpowiednio dostosować leczenie.

Wpływ na pacjentów 

 • Szybkie i trafne wyniki badania lekowrażliwości wtedy, gdy są najbardziej potrzebne
 • Możliwość przeprowadzenia badania i rozpoczęcia leczenia opornej na leki postaci gruźlicy podczas jednej wizyty
 • Możliwie szybkie dostosowanie leczenia w celu zmniejszenia wpływu utraty dochodów i poprawy wyników leczenia pacjenta

Potencjalny wpływ programu leczenia gruźlicy 

 • Trafne i szybkie wyniki badań w kierunku lekoopornej gruźlicy
 • Większa liczba pacjentów szybciej przypisana do odpowiedniego schematu leczenia
 • Podniesienie przepustowości GeneXpert® dla potrzeb dalszych badań lekooporności
   

 

(1) WHO End TB Strategy, https://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/ (2) WHO. Global Tuberculosis Report 2019. www.who.int/tb/publications/global_report
(3) WHO. Global Tuberculosis Report 2018. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274453/9789241565646-eng.pdf
(4) WHO. Rapid Communication: Key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis. sierpień 2018 r. https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_RapidCommunicationMDRTB.pdf
(5) Sulis G i in., Isoniazid-resistant tuberculosis: A problem we can no longer ignore. PLoS Med. 2020 Jan 21;17(1):e1003023.
(6) WHO. High-priority target product profiles for new tuberculosis diagnostics: report of a consensus meeting. 2014
(7) WHO, 2019, Rapid Communication: Key changes to the treatment of drug-resistant tuberculosis
(8) Ulotka informacyjna w jęz. ang. Xpert MTB-XDR 302-3514 wyd. A 

 

Informacje dotyczące zamawiania


Xpert® MTB/XDR

Liczba testów: 10

Nr katalogowy: GXMTB/XDR-10

Wywierając pozytywny wpływ, wspólnie.

Powrót na górę strony
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink