Xpert® Carba-R
Wykrywanie i różnicowanie KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48 w czasie 50 minut
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXCARBARP-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
zdjęcie produktu
10 Testy
GXCARBAR-CE-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Systemy do pobierania
zdjęcie produktu
Zestaw do pobierania (opakowanie 50 szt.)
900-0370
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

 • Pojawienie się i globalne rozprzestrzenianie się drobnoustrojów wytwarzających karbapenemazy (carbapenemase-producing organisms, CPO) ma istotne znaczenie dla opieki zdrowotnej na całym świecie
 • Bakterie te są często oporne na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe i często wykazują oporność na większość pozostałych antybiotyków, co bardzo ogranicza możliwości terapeutyczne
 • Placówki służby zdrowia muszą mieć zdolność badania pacjentów wysokiego ryzyka i szybko uzyskiwać trafne wyniki w trakcie lub przed rozpoczęciem procesu przyjmowania do szpitala, aby lepiej leczyć pacjentów i zarządzać miejscami na oddziale
 • Tradycyjne metody z zastosowaniem podłoży selekcyjnych są pracochłonne, a wyniki są dostępne nawet dopiero po 72 godzinach
 • Aby należycie odpowiedzieć na wyzwanie związane z kontrolą zakażeń, należy dysponować szybkim, trafnym i łatwym do zastosowania testem na żądanie opartym na technice PCR
 • Wszechstronny test pozwalający na wykrycie i różnicowanie najpowszechniej występujących rodzin genów karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48, teraz obejmujący OXA-181 i OXA-232) jest ważnym narzędziem programu skutecznej kontroli zakażeń

Rozwiązanie

 • Xpert Carba-R jest testem na żądanie opartym na technice PCR, pozwalającym na wykrycie i różnicowanie najpowszechniej występujących rodzin genów karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48, teraz obejmujący OXA-181 i OXA-232) w czasie 48 minut
 • Xpert Carba-R zapewnia szybkie i dokładne wykrycie CPO, zapewniając przydatną w działaniu informację pozwalającą na wsparcie zapobiegania epidemiom i określenie najlepszego planu opieki nad pacjentami
 • Ulepsz swój program zwalczania zakażeń z testem Xpert Carba-R poprzez identyfikację pacjentów, u których nastąpiła szybka kolonizacja przez drobnoustroje wytwarzające karbapenemazy (carbapenemase-producing organisms, CPO)
 • Test Xpert Carba-R identyfikuje specyficzne geny, które kodują do produkcji karbapenemazy i których nie są w stanie wykryć zwykłe metody oparte na posiewie. Jednak nawet wyrafinowane metody posiewu nie ujawnią tych wyników w ramach czasowych umożliwiających podjęcie skutecznej interwencji w zakresie zwalczania zakażeń
 • Test Xpert Carba-R to najlepsze narzędzie do nadzoru, monitorowania i kontroli zakażeń CPO

Efekt

Test Xpert Carba-R jest narzędziem krytycznym:
Test Xpert Carba-R jest bardzo potrzebnym narzędziem do szybkiego i dokładnego wykrywania pacjentów z kolonizacją organizmami wielolekoopornymi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu ognisk zakażeń i określić najlepsze drogi zapobiegania zakażeniom. Do szybkiego i dokładnego wykrywania pacjentów z kolonizacją organizmami wielolekoopornymi, aby pomóc w zapobieganiu ogniskom i określić najlepsze drogi zapobiegania zakażeniom.
 • Łatwiejsze badania przesiewowe pacjentów przekraczających granice i przenoszących zakażenie między placówkami opieki zdrowotnej
 • W przypadku aktywnego badania przesiewowego pacjentów z grupy wysokiego ryzyka: od placówek opieki długoterminowej, po placówki transplantologii, chirurgii i OIOM. Wpływ na postępowanie wobec pacjenta

Zasoby dotyczące produktu

Informacja o produkcie

Ulotki informacyjne i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink