Xpert® FII & FV
30-minutowy test w kierunku genetycznego ryzyka zakrzepicy
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXFIIFV-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

Trombofilia jest zdefiniowana jako zwiększone ryzyko lub skłonność do rozwoju zakrzepów krwi w wyniku czynników predysponujących, które mogą być dziedziczne lub nabyte. Skrzeplina może tworzyć się w układzie naczyń żylnych lub tętniczych. Trombofilia żylna jest zwykle związana z nieprawidłowością układu krzepnięcia i może powodować zakrzepicę żył głębokich (DVT) lub zatorowość płucną (PE).
Historycznie, analiza laboratoryjna w przypadku trombofilii składała się przede wszystkim z wykrywania niedoborów antytrombiny, białka C i białka S, a także badania w kierunku dysfibrynogenemii i przeciwciał przeciwfosfolipidowych/przeciwciał przeciwko toczniowi.
W ostatniej dekadzie wykazano, że żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest złożoną chorobą zależną od interakcji zarówno czynników nabytych, jak i genetycznych. W związku z tym mutacje Leiden w czynniku FII i FV odgrywają ważną rolę w patogenezie histogramu ŻChZZ w połączeniu z czynnikami nabytymi, takimi jak wiek.

Rozwiązanie

Test Xpert® FII & FV jest jakościowym oznaczeniem genotypowym do szybkiego wykrywania alleli czynnika II (FII) i czynnika V (FV). Wykonywany za pomocą systemu GeneXpert spółki Cepheid test ma na celu dostarczyć szybko wyników dotyczących mutacji FII (G20210A) i FV Leiden (G1691A), które są pomocne dla postawienia rozpoznania w wypadku podejrzenia trombofilii.
Prosty
 • Laboratorium molekularne w kartridżu – ekstrakcja DNA, amplifikacja i wykrywanie w jednym kartridżu
 • Dostępność 24 godziny na dobę — przeprowadzany codziennie lub na żądanie, z uproszczonym cyklem pracy
Klinicznie sprawdzony
 • Udowodniona trafność – wieloośrodkowe badanie potwierdziło ponad 1000 próbek od pacjentów z wynikami porównywalnymi z uzyskanymi w dwukierunkowym sekwencjonowaniu
Szybki
 • Na żądanie: genotypowanie FII i FV w czasie 30 minut
 • Użyteczność: Bez dodatkowego czasu oczekiwania na uzyskanie kompletnych wyników badania w kierunku trombofilii
Opłacalny
 • Pozwala uniknąć kosztownych „wysyłek” do laboratoriów referencyjnych
 • Optymalizacja zasobów pracy – brak konieczności posiadania specjalistycznego personelu oraz wyposażenia laboratorium
Test Xpert FII & FV firmy Cepheid zapewnia wiarygodne wyniki na żądanie i umożliwia zespołowi klinicznemu lepsze leczenie pacjentów.

Efekt

Uproszczony cykl pracy wymaga minimalnego nakładu czasu pracy, umożliwiając technikowi laboratoryjnemu poświęcenie uwagi innym pilnym potrzebom. Przyspiesz cykl pracy laboratorium dzięki możliwości stosowania testów na żądanie i swobodnego dostępu. Połącz skuteczność z możliwością przeprowadzania innych testów (takich jak GBS, MRSA, C. difficile i grypa) w systemie GeneXpert® w celu osiągnięcia potwierdzonego zwiększenia ogólnej jakości usług laboratoryjnych.
Zmień działanie twojego laboratorium z reaktywnego na proaktywne
 • Wyniki uzyskane tego samego dnia umożliwiają powstrzymanie choroby i lepsze kierowanie leczeniem pacjenta
 • Dostarczaj lekarzom wyniki testów na żądanie tego samego dnia, w ciągu 30 minut
 • Szybsze powiadamianie pacjentów
 • Pomóż większej liczbie pacjentów wrócić do zdrowia
1. Zoller et al. Thrombophilia as a multigenic disease. Haematologica 1999; 84:59-70.
2. Tripodi et al. Laboratory Investigation of Thrombophilia. Clin Chem 2001; 47:1597-1606.
3. De Stefano et al. Screening for inherited thrombophilia: indications and therapeutic use. Haematologica 2002; 87:1095-1108.
4. Caprini et al. Laboratory markers in the diagnosis of venous thromboembolism. Circulation 2004; 109(suppl I):I-4-I-8.
5. ACMG Standards and Guidelines. Technical standards and guidelines: venous thromboembolism (Factor V Leiden and prothrombin 20210G>A testing): a disease-specific supplement to the standards and guidelines for clinical genetics laboratories. July/August 2005.
6. Kubista et al. The real-time polymerase chain reaction. Mol Aspects of Med 2006; 27: 95-125.
7. Cooper et al. An overview of methods for detection of Factor V Leiden and the prothrombin G20210A mutations. Int J Lab Hematology 2007; 29: 153-162.
8. Morelli et al. An automation experience in molecular biology: the GeneXpert Dx System for FV Leiden and FII G2010A mutations detection.Siset (Italian Society for the study of Hemostasis and Thrombosis, Florence, Italy, września 25 - 28, 2008)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink