Materiały pochodzące z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi {{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

W swoich działaniach firma Cepheid uwzględnia odpowiedzialność korporacyjną

Wprowadzenie

Przemoc i łamanie praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga zwróciły uwagę na rolę górnictwa w regionie w finansowaniu przedłużającego się konfliktu zbrojnego. Niektóre z tamtejszych surowców mineralnych są eksportowane jako składowe produktów sprzedawanych na całym świecie, w tym wyrobów przemysłu elektronicznego. Amerykańska ustawa Dodda-Franka
o reformie finansów i sektora bankowego z 2010 r. nakłada na spółki giełdowe w Stanach Zjednoczonych obowiązek ujawniania informacji dotyczących wszelkich „surowców mineralnych wydobywanych w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi” niezbędnych do działania lub produkcji wyrobów wytwarzanych przez te spółki lub objętych umową produkcyjną. Surowce mineralne, które podlegają przepisom tej ustawy to obecnie tantal, cyna, wolfram i złoto.

Firma Cepheid w swoich działaniach przestrzega kodeksu odpowiedzialności korporacyjnej i w celu wsparcia tych działań przyjęła ramowe zasady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) narzucające dochowanie należytej staranności w zakresie monitorowania i zarządzania surowcami mineralnymi i metalami stosowanymi w jej produktach. Spółka Cepheid oczekuje także od swoich dostawców przyjęcia odpowiedniej polityki i dochowania należytej staranności w zakresie przewidzianym tymi ramowymi zasadami.

Polityka firmy Cepheid dotycząca surowców mineralnych wydobywanych w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi

Aby zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie surowców mineralnych wydobywanych w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, firma Cepheid przyjęła politykę dotyczącą minerałów wydobywanych w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi.
Wspierając tę politykę, firma Cepheid będzie:

  • Dochowywać należytej staranności w zakresie współpracy z dostawcami tych materiałów, zgodnie z ramowymi wytycznymi OECD dotyczącymi dochowywania należytej staranności.
  • Oczekiwać od swoich dostawców dostarczania informacji dotyczących dochowania należytej staranności w zakresie dotyczącym ich łańcuchów dostaw tantalu, cyny, wolframu i złota. 

Technical Support Agent added a comment to case {0}Polityka dotycząca surowców mineralnych wydobywanych w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymiTechnical Support Agent added a comment to case {0}

Zgłaszanie skarg

Obawy i domniemane naruszenia niniejszej polityki można zgłaszać do firmy Cepheid pisemnie na adres: Cepheid, Attn: Conflict Minerals Team, 904 Caribbean Drive, Sunnyvale, CA, 94089 lub pocztą elektroniczną na adres conflictminerals@cepheid.com.

W rozsądnym i wymaganym przez prawo zakresie zachowana zostanie anonimowość zgłoszeń. Nie będą podejmowane żadne działania odwetowe względem naszych pracowników, dostawców lub innych podmiotów, które złożą doniesienie w dobrej wierze. Naszych dostawców zachęcamy do kontaktu z conflictminerals@cepheid.com, jeśli potrzebują wskazówek w zakresie stosowania niniejszej polityki.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink