Umożliwiając stosowanie rozwiązań dla opieki zdrowotnej na całym świecie

Ośrodki Programu globalnego dostępu Cepheid - bo każdy, na całym świecie powinien mieć dostęp do wysokiej jakości testów diagnostycznych. We współpracy z naszymi partnerami Cepheid zapewnia społecznościom w krajach o niskich i średnich dochodach szybkie badania molekularne, poprawiające wyniki leczenia pacjentów i doskonalenie standardów opieki.

Our Global Access program is committed to delivering MORE than a test

Instruments and tests alone are not enough, so we strive to provide an ecosystem of awareness and educational initiatives, service support, and delivery models to strengthen national diagnostic infrastructure. Our people-centered care solutions and partnerships deliver results at the point of need. Because every person matters.

TB MTB XDR Facts

Learn more about our commitment in the fight to End TB including the simplicity of our workflow and the impact on patient management

Diagnoza jest pierwszym krytycznym krokiem na drodze do zdrowia, łączącym pacjentów z odpowiednią opieką, umożliwiającym odpowiednie leczenie i zwiększającym prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia. Globalny program dostępu Cepheid został utworzony w 2011 r. w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do rozwiązań diagnostycznych na całym świecie poprzez ciągłe innowacje w zakresie rozwiązań, holistyczne wdrażanie tych rozwiązań, współpracę między sektorami i rzecznictwo.

 

"In an average Zambian setting, represented by HIV/TB burden and care-seeking patterns similar to the national averages, we expect similar ACF interventions can avert a TB death at a cost of $2 284 (95% uncertainty: $1 497 to $3 298). This would translate to $99 per year of life saved"1

Nasze cele

Zapewnienie równego dostępu do opieki niezależnie od lokalizacji, środowiska i statusu społeczno-ekonomicznego pacjenta lub kraju

Wspieranie eliminacji chorób takich jak: gruźlica (TB), HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby i rak szyjki macicy

Wzmocnienie odporności systemu opieki zdrowotnej i zintegrowanej infrastruktury diagnostycznej

Wspieranie pracowników służby zdrowia i wspieranie odpowiedzialności na poziomie krajowym za rozwiązania poprzez partnerstwo, szkolenia i mentoring

Jak pracujemy

Pracujemy w społecznościach, którym służymy, aby zrozumieć ich potrzeby, wyzwania i preferencje oraz przełożyć te spostrzeżenia na rozwiązania zorientowane na pacjenta: molekularne systemy diagnostyczne, testy oraz programy serwisowe i programy wsparcia. Choroby nie mają charakteru statycznego, dlatego nieustannie stawiamy sobie wyzwania, aby ulepszać istniejącą ofertę i przewidywać, czego świat będzie potrzebować za pięć do dziesięciu lat.

 

Doskonalenie diagnostyki gruźlicy:

 

Przy każdym wprowadzeniu nowego testu na gruźlicę Cepheid i jej partnerzy na nowo definiują sposób diagnozowania i leczenia gruźlicy. Od 2006 r., firma Cepheid współpracuje z Rutgers University, Fundacją Innowacyjnej Nowej Diagnostyki (FIND) oraz Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w celu wykorzystania odkryć akademickich i dostosowania ich do rzeczywistego użytku. Test Xpert MTB/RIF* został wprowadzony w 2010 przy wsparciu finansowym Fundacji Billa i Melindy Gates. Było to pierwsze w swoim rodzaju badanie molekularne, wykrywające jednocześnie gruźlicę i oporność na ryfampicynę. W 2017 ulepszono pierwotny test Xpert MTB/RIF Ultra* poprzez zastosowanie technologii wykrywania, która zwiększała czułość analityczną 10-krotnie i poprawiała wykrywanie mutacji związanych z ryfampicyną. W teście Xpert MTB/XDR* wprowadzonym na rynek w 2020 r. wykorzystano nową technologię multipleksowania w celu wykrycia oporności na sześć leków pierwszego i drugiego rzutu stosowanych w leczeniu gruźlicy.

Same narzędzia i testy nie wystarczają, dlatego staramy się zapewnić ekosystem inicjatyw, usług, wsparcia i realizacji w celu wzmocnienia krajowej infrastruktury diagnostycznej.

 

Przyspieszenie dostępu do testu Xpert MTB/RIF Ultra:*

 

Począwszy od 2017 r. firma Cepheid współpracowała z Państwowym Systemem Laboratoryjnym Zdrowia Afryki Południowej (National Health Laboratory System, NHLS) w celu przyspieszenia dostępu do nowego testu Xpert MTB/RIF Ultra*. Lokalni specjaliści ds. aplikacji terenowych firmy Cepheid współpracowali z zespołem NHLS National Priority Programs (NPP) w celu aktualizacji oprogramowania wymaganego dla testu w całej sieci urządzeń, zapewnienia transmisji danych do laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS) zgodnie z wymaganiami laboratorium oraz przeprowadzenia szkoleń. Szkolenia obejmowały sesje "train the trainer" dla personelu NPP oraz pracowników laboratorium. Łącznie pracownicy Cepheid i NPP przeprowadzili 70 szkoleń dla ponad 200 laboratoriów, ośrodków zdrowia i ośrodków mobilnych.

Współpracujemy bezpośrednio z darczyńcami, ustawodawcami, rządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami i pacjentami, aby zagwarantować, że nasza praca wspiera globalne, krajowe i lokalne cele w zakresie systemu opieki zdrowotnej i eliminacji chorób.

 

Reagowanie na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej:

 

Kiedy rozpoczęła się epidemia Ebola 2014-2016 w Afryce Zachodniej, brak szybkiej, dokładnej diagnostyki utrudniał śledzenie epidemii i wdrożenie środków ochrony zdrowia w społeczności. Wkrótce po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego, firma Cepheid rozpoczęła opracowywanie testu Xpert Ebola z grantem od fundacji Rodziny Paula G. Allena oraz Fundacji Billa i Melindy Gates. Pierwsze testy Xpert Ebola dotarły do placówek opieki zdrowotnej w czerwcu 2015 r. i korzystały z systemów GeneXpert istniejących w Sierra Leone, Gwinei i Liberii. Zespoły reagowania w nagłych wypadkach w terenie rozpoczęły stosowanie systemu BACTEC Ebola w celu monitorowania i diagnozowania, tworząc centra detekcji w pobliżu stref transmisji, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Opowiadami się za polityką i inicjatywami w zakresie zdrowia publicznego, które zwiększają dostęp do badań molekularnych i zmniejszają nierówności związane z dostępem do służby zdrowia.

 

Wprowadzenie perspektywy sektora prywatnego do globalnych celów związanych z eliminacją chorób:

 

Firma Cepheid jest członkiem Global Fund i Stop TB Partnership Private Sector Constituencies. Na tych forach firma Cepheid popiera włączenie wysokiej jakości diagnostyki i opieki ukierunkowanej na pacjenta do globalnych planów eliminacji choroby. Organizacja Stop TB Partnership Private Sector Constituency opublikowała białe księgi na tematy, takie jak łączność, zrównoważone inwestycje i odporne systemy opieki zdrowotnej.

Gdzie pracujemy

     

Historia programu

System GeneXpert

2006

Cepheid tworzy pierwsze systemy GeneXpert GeneXpert®

 

WHO wprowadza strategię Stop TB w Światowym Dniu Gruźlicy

logo WHO

Cepheid, FIND, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Rutgers University) oraz NIAID współpracują w celu opracowania testu Xpert®MTB/RIF* na gruźlicę, korzystając z grantu przyznanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

2009 - 2010

Test Xpert MTB/RIF* zostaje wprowadzony na rynek i uzyskuje poparcie WHO

logo WHO

Globalny dostęp Cepheid

2011

Firma Cepheid oficjalnie ustanawia Program globalnego dostępu

W odpowiedzi na wysokie wskaźniki współzakażenia gruźlicą i wirusem HIV w krajach objętych programem globalnego dostępu firma Cepheid i FIND współpracują w celu opracowania testu Xpert HIV-1viral load* (VL) test.

2014

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HPV* i XpertHIV-1 VL*

2015

Firma Cepheid dzięki pomocy finansowej Fundacji Paula G. Allena i Fundacji Bill i Melindy Gatesów opracowuje i wprowadza na rynek test Xpert® Ebola w odpowiedzi na wybuch epidemii w Afryce Zachodniej.

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HIV-1 Qual* i HCV VL*

2016

WHO przeprowadza wstępną kwalifikację testu Xpert HIV-1 Qual*

logo WHO

2017

WHO wstępnie akceptuje Xpert HCV VL*, Xpert HIV-1 VL* i Xpert HPV*; wprowadzony na rynek test Xpert® MTB/RIF Ultra* zyskuje aprobatę WHO

logo WHO

2020

Xpert® MTB/XDR* zostaje wprowadzony na rynek. Jest on przeznaczony do wykrywania gruźlicy wielolekoopornej za pomocą nowej 10-kanałowej technologii multipleksowania.

Wprowadzenie na rynek Xpert® Xpress SARS-CoV-2^

Program globalnego dostępu dzisiaj

  • Systemy GeneXpert dostępne w wielu modułowych opcjach konfiguracji
  • 13 testów dostępnych w ramach programu globalnego dostępu, z których 7 jest zatwierdzanych lub wstępnie kwalifikowanych przez WHO

Aby uzyskać informacje na temat naszego programu AccessCare, wypełnij następujący formularz:

AccessCare

 

Skontaktuj się
z nami

 

* CE-IVD Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach. Produkt nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych.

^  Do stosowania w ramach dopuszczenia do użytku w warunkach ratowania życia w Stanach Zjednoczonych.

IVD. Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach

1 Jo Y, Kagujje M, Johnson K, Dowdy D, Hangoma P, Chiliukutu L, Muyoyeta M, Sohn H. Costs and cost-effectiveness of a comprehensive tuberculosis case finding strategy in Zambia. PLOS One. 2021 Sep 9;16(9):e0256531. doi: 10.1371/journal.pone.0256531. PMID: 34499668; PMCID: PMC8428570.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink