Umożliwiając stosowanie rozwiązań dla opieki zdrowotnej na całym świecie

Ośrodki Programu globalnego dostępu Cepheid - bo każdy, na całym świecie powinien mieć dostęp do wysokiej jakości testów diagnostycznych. We współpracy z naszymi partnerami Cepheid zapewnia społecznościom w krajach o niskich i średnich dochodach szybkie badania molekularne, poprawiające wyniki leczenia pacjentów i doskonalenie standardów opieki.

GeneXpert Rozwiązania są kluczowym narzędziem w globalnej walce o eliminację gruźlicy

Coraz więcej osób potrzebuje dostępu do trafnej diagnostyki — szczególnie w przypadku ciężkich schorzeń, takich jak HIV i gruźlica. Dlatego od ponad dekady pracujemy nad poprawą wyników opieki zdrowotnej umożliwiając rozszerzony dostęp do niezawodnych i szybkich rozwiązań z zakresu diagnostyki molekularnej. To najważniejszy element naszej misji.

W 2010 r. zapoczątkowaliśmy nową erę szybkich i trafnych badań w kierunku gruźlicy, doprowadzając do zmiany wyników leczenia milionów osób dotkniętych tą chorobą. Od tego czasu nadal współpracujemy z naszymi partnerami, aby służyć globalnej społeczności w obliczu nagłych wypadków i bieżących wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym, poszukując rozwiązań dla wąglika, Ebola, H1N1, SARS, COVID-19, lekoopornych prątków gruźlicy i innych.

Służymy społeczności globalnej poprzez:

  • Innowacje: Dążymy do ciągłego doskonalenia wszystkich naszych produktów W sposób szczególny dla rozwiązań biologicznych, zajmujemy się mutacjami i dryfem genetycznym poprzez ciągłe inwestycje i innowacje.
  • Partnerstwo: Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy realizować naszej misji w pojedynkę. Nasza zdolność do osiągania wyników jest efektem partnerskiej współpracy z decydentami, darczyńcami, rządami, organizacjami pozarządowymi i pracownikami opieki zdrowotnej znajdującymi się na pierwszej linii.
  • Bliskość: Zdajemy sobie sprawę, że testy muszą być dostępne w czasie i miejscu, w którym są najbardziej potrzebne. W związku z tym stale dopasowujemy nasze możliwości produkcyjne do rynków, które obsługujemy.

Diagnoza jest pierwszym krytycznym krokiem na drodze do zdrowia, łączącym pacjentów z odpowiednią opieką, umożliwiającym odpowiednie leczenie i zwiększającym prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia. Globalny program dostępu Cepheid został utworzony w 2011 r. w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do rozwiązań diagnostycznych na całym świecie poprzez ciągłe innowacje w zakresie rozwiązań, holistyczne wdrażanie tych rozwiązań, współpracę między sektorami i rzecznictwo.

 

Luka diagnostyczna (tj. odsetek populacji z chorobą, która pozostaje niezdiagnozowana) wynosi 35–62%. Jest to największa luka w planie opieki (kapitał opieki obejmujący badania przesiewowe, diagnozę, leczenie i wyleczenie lub skuteczne zarządzanie)”.

Nasze cele

Zapewnienie równego dostępu do opieki niezależnie od lokalizacji, środowiska i statusu społeczno-ekonomicznego pacjenta lub kraju

Wspieranie eliminacji chorób takich jak: gruźlica (TB), HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby i rak szyjki macicy

Wzmocnienie odporności systemu opieki zdrowotnej i zintegrowanej infrastruktury diagnostycznej

Wspieranie pracowników służby zdrowia i wspieranie odpowiedzialności na poziomie krajowym za rozwiązania poprzez partnerstwo, szkolenia i mentoring

Jak pracujemy

Pracujemy w społecznościach, którym służymy, aby zrozumieć ich potrzeby, wyzwania i preferencje oraz przełożyć te spostrzeżenia na rozwiązania zorientowane na pacjenta: molekularne systemy diagnostyczne, testy oraz programy serwisowe i programy wsparcia. Choroby nie mają charakteru statycznego, dlatego nieustannie stawiamy sobie wyzwania, aby ulepszać istniejącą ofertę i przewidywać, czego świat będzie potrzebować za pięć do dziesięciu lat.

 

Doskonalenie diagnostyki gruźlicy:

 

Przy każdym wprowadzeniu nowego testu na gruźlicę Cepheid i jej partnerzy na nowo definiują sposób diagnozowania i leczenia gruźlicy. Od 2006 r., firma Cepheid współpracuje z Rutgers University, Fundacją Innowacyjnej Nowej Diagnostyki (FIND) oraz Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w celu wykorzystania odkryć akademickich i dostosowania ich do rzeczywistego użytku. Test Xpert MTB/RIF* został wprowadzony w 2010 przy wsparciu finansowym Fundacji Billa i Melindy Gates. Było to pierwsze w swoim rodzaju badanie molekularne, wykrywające jednocześnie gruźlicę i oporność na ryfampicynę. W 2017 ulepszono pierwotny test Xpert MTB/RIF Ultra* poprzez zastosowanie technologii wykrywania, która zwiększała czułość analityczną 10-krotnie i poprawiała wykrywanie mutacji związanych z ryfampicyną. W teście Xpert MTB/XDR* wprowadzonym na rynek w 2020 r. wykorzystano nową technologię multipleksowania w celu wykrycia oporności na sześć leków pierwszego i drugiego rzutu stosowanych w leczeniu gruźlicy.

Same narzędzia i testy nie wystarczają, dlatego staramy się zapewnić ekosystem inicjatyw, usług, wsparcia i realizacji w celu wzmocnienia krajowej infrastruktury diagnostycznej.

 

Przyspieszenie dostępu do testu Xpert MTB/RIF Ultra:*

 

Począwszy od 2017 r. firma Cepheid współpracowała z Państwowym Systemem Laboratoryjnym Zdrowia Afryki Południowej (National Health Laboratory System, NHLS) w celu przyspieszenia dostępu do nowego testu Xpert MTB/RIF Ultra*. Lokalni specjaliści ds. aplikacji terenowych firmy Cepheid współpracowali z zespołem NHLS National Priority Programs (NPP) w celu aktualizacji oprogramowania wymaganego dla testu w całej sieci urządzeń, zapewnienia transmisji danych do laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS) zgodnie z wymaganiami laboratorium oraz przeprowadzenia szkoleń. Szkolenia obejmowały sesje "train the trainer" dla personelu NPP oraz pracowników laboratorium. Łącznie pracownicy Cepheid i NPP przeprowadzili 70 szkoleń dla ponad 200 laboratoriów, ośrodków zdrowia i ośrodków mobilnych.

Współpracujemy bezpośrednio z darczyńcami, ustawodawcami, rządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami i pacjentami, aby zagwarantować, że nasza praca wspiera globalne, krajowe i lokalne cele w zakresie systemu opieki zdrowotnej i eliminacji chorób.

 

Reagowanie na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej:

 

Kiedy rozpoczęła się epidemia Ebola 2014-2016 w Afryce Zachodniej, brak szybkiej, dokładnej diagnostyki utrudniał śledzenie epidemii i wdrożenie środków ochrony zdrowia w społeczności. Wkrótce po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego, firma Cepheid rozpoczęła opracowywanie testu Xpert Ebola z grantem od fundacji Rodziny Paula G. Allena oraz Fundacji Billa i Melindy Gates. Pierwsze testy Xpert Ebola dotarły do placówek opieki zdrowotnej w czerwcu 2015 r. i korzystały z systemów GeneXpert istniejących w Sierra Leone, Gwinei i Liberii. Zespoły reagowania w nagłych wypadkach w terenie rozpoczęły stosowanie systemu BACTEC Ebola w celu monitorowania i diagnozowania, tworząc centra detekcji w pobliżu stref transmisji, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Opowiadami się za polityką i inicjatywami w zakresie zdrowia publicznego, które zwiększają dostęp do badań molekularnych i zmniejszają nierówności związane z dostępem do służby zdrowia.

 

Wprowadzenie perspektywy sektora prywatnego do globalnych celów związanych z eliminacją chorób:

 

Firma Cepheid jest członkiem Global Fund i Stop TB Partnership Private Sector Constituencies. Na tych forach firma Cepheid popiera włączenie wysokiej jakości diagnostyki i opieki ukierunkowanej na pacjenta do globalnych planów eliminacji choroby. Organizacja Stop TB Partnership Private Sector Constituency opublikowała białe księgi na tematy, takie jak łączność, zrównoważone inwestycje i odporne systemy opieki zdrowotnej.

Where We Work

     

Historia programu

System GeneXpert

2006

Cepheid tworzy pierwsze systemy GeneXpert GeneXpert®

 

WHO wprowadza strategię Stop TB w Światowym Dniu Gruźlicy

logo WHO

Cepheid, FIND, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Rutgers University) oraz NIAID współpracują w celu opracowania testu Xpert®MTB/RIF* na gruźlicę, korzystając z grantu przyznanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

2009 - 2010

Test Xpert MTB/RIF* zostaje wprowadzony na rynek i uzyskuje poparcie WHO

logo WHO

Globalny dostęp Cepheid

2011

Firma Cepheid oficjalnie ustanawia Program globalnego dostępu

W odpowiedzi na wysokie wskaźniki współzakażenia gruźlicą i wirusem HIV w krajach objętych programem globalnego dostępu firma Cepheid i FIND współpracują w celu opracowania testu Xpert HIV-1viral load* (VL) test.

2014

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HPV* i XpertHIV-1 VL*

2015

Firma Cepheid dzięki pomocy finansowej Fundacji Paula G. Allena i Fundacji Bill i Melindy Gatesów opracowuje i wprowadza na rynek test Xpert® Ebola w odpowiedzi na wybuch epidemii w Afryce Zachodniej.

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HIV-1 Qual* i HCV VL*

2016

WHO przeprowadza wstępną kwalifikację testu Xpert HIV-1 Qual*

logo WHO

2017

WHO wstępnie akceptuje Xpert HCV VL*, Xpert HIV-1 VL* i Xpert HPV*; wprowadzony na rynek test Xpert® MTB/RIF Ultra* zyskuje aprobatę WHO

logo WHO

2020

Xpert® MTB/XDR* zostaje wprowadzony na rynek. Jest on przeznaczony do wykrywania gruźlicy wielolekoopornej za pomocą nowej 10-kanałowej technologii multipleksowania.

Wprowadzenie na rynek Xpert® Xpress SARS-CoV-2^

Program globalnego dostępu dzisiaj

  • Systemy GeneXpert dostępne w wielu modułowych opcjach konfiguracji
  • 13 testów dostępnych w ramach programu globalnego dostępu, z których 7 jest zatwierdzanych lub wstępnie kwalifikowanych przez WHO

Zasoby 

For more information on the Global Access Program and our offerings, please refer to the following:

 

Aby uzyskać informacje na temat naszego programu AccessCare, wypełnij następujący formularz:

AccessCare

 

Skontaktuj się
z nami

 

* CE-IVD Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach. Produkt nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych.

^  Do stosowania w ramach dopuszczenia do użytku w warunkach ratowania życia w Stanach Zjednoczonych.

IVD. Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink