Umożliwiając stosowanie rozwiązań dla opieki zdrowotnej na całym świecie

 

Ośrodki Programu globalnego dostępu Cepheid - bo każdy, na całym świecie powinien mieć dostęp do wysokiej jakości testów diagnostycznych. We współpracy z naszymi partnerami Cepheid zapewnia społecznościom w krajach o niskich i średnich dochodach szybkie badania molekularne, poprawiające wyniki leczenia pacjentów i doskonalenie standardów opieki.

     

Globalna sytuacja gruźlicy

Tuberculosis (TB) is the second leading cause of infectious disease-related death behind COVID-19.1 It is estimated that one quarter of the world’s population is infected with TB, with the greatest burden falling on low and middle-income countries and poor and marginalized populations.2 The reservoir of latent disease continues to fuel around 10,5 million cases of active TB disease – 30% of which go undiagnosed – and 1,6 million deaths per year.3

Szybkie badania molekularne, takie jak Xpert® MTB/RIF Ultra, są zalecanymi przez WHO badaniami diagnostycznymi pierwszego rzutu dla pacjentów z objawami gruźlicy4

Partnering to End TB by 2030

Przed globalną społecznością otwiera się szansa na rozwiązanie problemu gruźlicy do 2030 r. Along with many other global health care organizations (pharmaceutical companies, NGOs and others), we come together to make up the key components of the WHO's holistic approach in the strategy to End TB. Together, incredible strides have been made against the disease. Learn more about the “unified response from WHO”5

Committed to Delivering MORE Than a Test

Diagnoza jest pierwszym krytycznym krokiem na drodze do zdrowia, łączącym pacjentów z odpowiednią opieką, umożliwiającym odpowiednie leczenie i zwiększającym prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia. Globalny program dostępu Cepheid został utworzony w 2011 r. w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do rozwiązań diagnostycznych na całym świecie poprzez ciągłe innowacje w zakresie rozwiązań, holistyczne wdrażanie tych rozwiązań, współpracę między sektorami i rzecznictwo.

Developing innovative solutions to fight TB is in Cepheid’s DNA. In 2006, Cepheid started collaborations to develop a test that could simultaneously detect Mycobacterium tuberculosis and mutations associated with Rifampicin resistance in an easy-to-use workflow. Z tego powodu powstał XpertᴹᴰMTB/RIF. Since then, Cepheid have been continuously innovating to stay ahead of the disease and evolving patient needs.

Results We Deliver

TB MTB XDR Facts

Download the most recent Global Tuberculosis Report published by the World Health Organization

Download

Gdzie pracujemy

Historia programu

 

System GeneXpert

2006

Cepheid tworzy pierwsze systemy GeneXpert GeneXpert®

 

WHO wprowadza strategię Stop TB w Światowym Dniu Gruźlicy

logo WHO

Cepheid, FIND, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Rutgers University) oraz NIAID współpracują w celu opracowania testu Xpert®MTB/RIF* na gruźlicę, korzystając z grantu przyznanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

2009 - 2010

Test Xpert MTB/RIF* zostaje wprowadzony na rynek i uzyskuje poparcie WHO

logo WHO

Globalny dostęp Cepheid

2011

Firma Cepheid oficjalnie ustanawia Program globalnego dostępu

W odpowiedzi na wysokie wskaźniki współzakażenia gruźlicą i wirusem HIV w krajach objętych programem globalnego dostępu firma Cepheid i FIND współpracują w celu opracowania testu Xpert HIV-1viral load* (VL) test.

2014

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HPV* i XpertHIV-1 VL*

2015

Firma Cepheid dzięki pomocy finansowej Fundacji Paula G. Allena i Fundacji Bill i Melindy Gatesów opracowuje i wprowadza na rynek test Xpert® Ebola w odpowiedzi na wybuch epidemii w Afryce Zachodniej.

Wprowadzenie na rynek testów Xpert® HIV-1 Qual* i HCV VL*

2016

WHO przeprowadza wstępną kwalifikację testu Xpert HIV-1 Qual*

logo WHO

2017

WHO wstępnie akceptuje Xpert HCV VL*, Xpert HIV-1 VL* i Xpert HPV*; wprowadzony na rynek test Xpert® MTB/RIF Ultra* zyskuje aprobatę WHO

logo WHO

2020

Xpert® MTB/XDR* zostaje wprowadzony na rynek. Jest on przeznaczony do wykrywania gruźlicy wielolekoopornej za pomocą nowej 10-kanałowej technologii multipleksowania.

Wprowadzenie na rynek Xpert® Xpress SARS-CoV-2^

Program globalnego dostępu dzisiaj

  • Systemy GeneXpert dostępne w wielu modułowych opcjach konfiguracji
  • 15 testów dostępnych w ramach programu globalnego dostępu, z których 7 jest zatwierdzanych lub wstępnie kwalifikowanych przez WHO

Jak pracujemy

Pracujemy w społecznościach, którym służymy, aby zrozumieć ich potrzeby, wyzwania i preferencje oraz przełożyć te spostrzeżenia na rozwiązania zorientowane na pacjenta: molekularne systemy diagnostyczne, testy oraz programy serwisowe i programy wsparcia. Choroby nie mają charakteru statycznego, dlatego nieustannie stawiamy sobie wyzwania, aby ulepszać istniejącą ofertę i przewidywać, czego świat będzie potrzebować za pięć do dziesięciu lat.

 

Doskonalenie diagnostyki gruźlicy:

 

Przy każdym wprowadzeniu nowego testu na gruźlicę Cepheid i jej partnerzy na nowo definiują sposób diagnozowania i leczenia gruźlicy. Od 2006 r., firma Cepheid współpracuje z Rutgers University, Fundacją Innowacyjnej Nowej Diagnostyki (FIND) oraz Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w celu wykorzystania odkryć akademickich i dostosowania ich do rzeczywistego użytku. Test Xpert MTB/RIF* został wprowadzony w 2010 przy wsparciu finansowym Fundacji Billa i Melindy Gates. Było to pierwsze w swoim rodzaju badanie molekularne, wykrywające jednocześnie gruźlicę i oporność na ryfampicynę. W 2017 ulepszono pierwotny test Xpert MTB/RIF Ultra* poprzez zastosowanie technologii wykrywania, która zwiększała czułość analityczną 10-krotnie i poprawiała wykrywanie mutacji związanych z ryfampicyną. W teście Xpert MTB/XDR* wprowadzonym na rynek w 2020 r. wykorzystano nową technologię multipleksowania w celu wykrycia oporności na sześć leków pierwszego i drugiego rzutu stosowanych w leczeniu gruźlicy.

Same narzędzia i testy nie wystarczają, dlatego staramy się zapewnić ekosystem inicjatyw, usług, wsparcia i realizacji w celu wzmocnienia krajowej infrastruktury diagnostycznej.

 

Przyspieszenie dostępu do testu Xpert MTB/RIF Ultra:*

 

Począwszy od 2017 r. firma Cepheid współpracowała z Państwowym Systemem Laboratoryjnym Zdrowia Afryki Południowej (National Health Laboratory System, NHLS) w celu przyspieszenia dostępu do nowego testu Xpert MTB/RIF Ultra*. Lokalni specjaliści ds. aplikacji terenowych firmy Cepheid współpracowali z zespołem NHLS National Priority Programs (NPP) w celu aktualizacji oprogramowania wymaganego dla testu w całej sieci urządzeń, zapewnienia transmisji danych do laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS) zgodnie z wymaganiami laboratorium oraz przeprowadzenia szkoleń. Szkolenia obejmowały sesje "train the trainer" dla personelu NPP oraz pracowników laboratorium. Łącznie pracownicy Cepheid i NPP przeprowadzili 70 szkoleń dla ponad 200 laboratoriów, ośrodków zdrowia i ośrodków mobilnych.

Współpracujemy bezpośrednio z darczyńcami, ustawodawcami, rządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami i pacjentami, aby zagwarantować, że nasza praca wspiera globalne, krajowe i lokalne cele w zakresie systemu opieki zdrowotnej i eliminacji chorób.

 

Reagowanie na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej:

 

Kiedy rozpoczęła się epidemia Ebola 2014-2016 w Afryce Zachodniej, brak szybkiej, dokładnej diagnostyki utrudniał śledzenie epidemii i wdrożenie środków ochrony zdrowia w społeczności. Wkrótce po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego, firma Cepheid rozpoczęła opracowywanie testu Xpert Ebola z grantem od fundacji Rodziny Paula G. Allena oraz Fundacji Billa i Melindy Gates. Pierwsze testy Xpert Ebola dotarły do placówek opieki zdrowotnej w czerwcu 2015 r. i korzystały z systemów GeneXpert istniejących w Sierra Leone, Gwinei i Liberii. Zespoły reagowania w nagłych wypadkach w terenie rozpoczęły stosowanie systemu BACTEC Ebola w celu monitorowania i diagnozowania, tworząc centra detekcji w pobliżu stref transmisji, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Opowiadami się za polityką i inicjatywami w zakresie zdrowia publicznego, które zwiększają dostęp do badań molekularnych i zmniejszają nierówności związane z dostępem do służby zdrowia.

 

Wprowadzenie perspektywy sektora prywatnego do globalnych celów związanych z eliminacją chorób:

 

Firma Cepheid jest członkiem Global Fund i Stop TB Partnership Private Sector Constituencies. Na tych forach firma Cepheid popiera włączenie wysokiej jakości diagnostyki i opieki ukierunkowanej na pacjenta do globalnych planów eliminacji choroby. Organizacja Stop TB Partnership Private Sector Constituency opublikowała białe księgi na tematy, takie jak łączność, zrównoważone inwestycje i odporne systemy opieki zdrowotnej.

Aby uzyskać informacje na temat naszego programu AccessCare, wypełnij następujący formularz:

Access Care

 

Skontaktuj się
z nami

 

Zasoby 

Więcej informacji na temat Programu globalnego dostępu i naszej oferty można znaleźć w następujących dokumentach:

 

* CE-IVD Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach. Produkt nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych.

^  Do stosowania w ramach dopuszczenia do użytku w warunkach ratowania życia w Stanach Zjednoczonych.

IVD. Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach

1. NPR. Przed pandemią COVID gruźlica była najgorszym patogenem na świecie. Nadal jest wielkim zabójcą. 13 lut 2022. Dostęp: Czerwiec 2022 r. Technical Support Agent added a comment to case {0}https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/02/13/1079505737/before-covid-tb-was-the-worlds-worst-pathogen-its-still-a-monster-killerTechnical Support Agent added a comment to case {0}

2. WHO. 10 fakty dotyczące gruźlicy. 12 paź 2021. Dostęp: Czerwiec 2022 r. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis#Overview

3. WHO. Liczba zgonów z powodu gruźlicy wzrosła po raz pierwszy od ponad dekady z powodu pandemii COVID-19. 14 paź 2021. Dostęp 2022 cze. https://www.who.int/news/item/14-10-2021-tuberculosis-deaths-rise-for-the-first-time-in-more-than-a-decade-due-to-the-covid-19-pandemic

4. WHO. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, Module 3: Diagnosis, Rapid diagnostics for tuberculosis detection. 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029415

5.  "The END TB Strategy." WHO, Iris.Who.Int/Bitstream/Handle/10665/331326/WHO-HTM-TB-2015.19-eng.Pdf?Sequence=1.

Spółka Cepheid jest dumna z bycia częścią Danaher

Danaher jest wiodącą spółką naukowo-technologiczną w branży, co sprawia, że pionierskie rozwiązania Cepheid mogą być dostępne dla większej liczby osób. Będąc częścią Danaher możemy oferować naszym klientom niezrównanie szeroką i dogłębną wiedzę specjalistyczną i wynikające z niej rozwiązania.

 

Wraz z innymi jednostkami biznesowymi Danaher prowadzącymi działalność w branży biotechnologii, diagnostyki i nauk przyrodniczych wykorzystujemy potencjał transformacyjny przełomowych odkryć naukowych i rozwiązań technologicznych w celu poprawy jakości życia miliardów ludzi każdego dnia.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink