Xpert® MTB/XDR
Uproszczenie badania wrażliwości na leki przeciwgruźlicze oparte na zwiększonej zdolności do równoczesnego wykrywania wielu sekwencji docelowych dzięki 10-kanałowej technologii GeneXpert®
Aby wyświetlić ceny, zaloguj się lub utwórz konto MyCepheid
Rozmiar(y) pakietu testowego
zdjęcie produktu
10 Testy
GXMTB/XDR-10
Ilość
Cena jednostkowa
Suma częściowa
USD
Produkt nie jest dostępny do kupienia w Twoim regionie.
Łącznie
{{currency}}
0
Błąd podczas dodawania elementu do koszyka. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze Wsparciem cyfrowym.

Potrzeba

Lekooporna gruźlica w dalszym ciągu stanowi globalny kryzys zdrowia publicznego
Strategia End TB (Wyeliminować gruźlicę) wzywa do zapewnienia uniwersalnego dostępu do badań lekowrażliwości (DST).1 Jednakże w 2018 r. zgłoszono zaledwie 39% z szacunkowej liczby 448 000 przypadków oporności wielolekowej (MDR), a leczenie wdrożono wyłącznie w 32% zgłoszonych przypadków.2 W 2017 r. tylko 50% przypadków gruźlicy MDR lub opornej na ryfampicynę (RR) zostało przebadanych pod kątem oporności na fluorochinolony i leki do wstrzykiwań drugiego rzutu.3
W tym samym czasie WHO podała nowe informacje i wydała zalecenia dotyczące leczenia gruźlicy lekoopornej, opowiadając się za stosowaniem nowych schematów leczenia środkami podawanymi doustnie, wymagających przeprowadzenia badania lekowrażliwości.4,5 Podobnie wzrastająca liczba przypadków izolowanej oporności na izoniazyd wśród chorych na gruźlicę jest argumentem przemawiającym za wiarygodnymi testami diagnostycznymi opartymi na technikach biologii molekularnej.6
Jednakże na razie jedyne testy oparte na technikach biologii molekularnej zalecane przez WHO do molekularnych badań lekowrażliwości wymagają wysokiego miana bakterii w próbce, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i dobrze przeszkolonego personelu2, a wynik otrzymuje się po długim czasie.
(1) WHO End TB Strategy, https://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/ (2) WHO. Global Tuberculosis Report 2019. www.who.int/tb/publications/global_report
(3) WHO. Global Tuberculosis Report 2018. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274453/9789241565646-eng.pdf
(4) WHO. Rapid Communication: Key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis. Sierpień 2018 r. https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_RapidCommunicationMDRTB.pdf
(5) Sulis G et al., Isoniazid-resistant tuberculosis: A problem we can no longer ignore. PLoS Med. 2020 Jan 21;17(1):e1003023.
(6) WHO. High-priority target product profiles for new tuberculosis diagnostics: report of a consensus meeting. 2014

Rozwiązanie

Świat potrzebuje szybkiego, molekularnego badania lekowrażliwości, aby móc wykrywać oporność na najczęściej stosowane leki pierwszego i drugiego rzutu przy zastosowaniu podejścia, które nie wymaga wyrafinowanych umiejętności czy sprzętu laboratoryjnego.6
Idealny test powinien zapewniać pracownikom systemu opieki zdrowotnej wyniki o takiej samej jakości na poziomie laboratorium referencyjnego oraz zdecentralizowanych ośrodków opieki zdrowotnej, dzięki czemu większa liczba pacjentów zyska odpowiednią opiekę.
Test Xpert MTB/XDR pozwala na szybkie molekularne badanie lekowrażliwości. W połączeniu z zajmującym kluczową pozycję testem Xpert MTB/RIF Ultra, test Xpert MTB/XDR wyznacza nowe standardy poprzez wykrywanie w jednym badaniu mutacji powiązanych z opornością na izoniazyd (INH), fluorochinolony (FLQ), leki drugiego rzutu podawane w formie wstrzyknięć (SLID; amikacyna, kanamycyna, kapreomycyna) i etionamid (ETH).
  • Krótszy czas uzyskania wyniku molekularnego badania lekowrażliwości
  • Wynik w ciągu <90 minutes
  • Ten sam, prosty w obsłudze proces, co w wypadku testu Xpert MTB/RIF Ultra
  • Możliwość wykonania w zainstalowanych już urządzeniach GeneXpert® wyposażonych w moduły 10-kanałowe
(6) WHO. High-priority target product profiles for new tuberculosis diagnostics: report of a consensus meeting. 2014

Efekt

Skuteczne leczenie gruźlicy i gruźlicy lekoopornej zależy od wczesnego postawienia rozpoznania, w tym powszechnych badań lekowrażliwości i skutecznego leczenia zakażenia wywoływanego przez lekooporne szczepy prątków gruźlicy. Szybkie molekularne badanie lekowrażliwości, po którym niezwłocznie wdrażany jest odpowiedni schemat leczenia, przynosi korzyści zarówno choremu, jak i całej społeczności, w której żyje. Aby uniknąć opóźnień w procesie diagnostycznym, podczas oczekiwania na wynik fenotypowego badania lekowrażliwości należy pozyskać wynik molekularnego badania lekowrażliwości w celu szybkiego wykrycia mutacji powiązanych z opornością i w razie potrzeby odpowiednio dostosować leczenie.
Wpływ pacjentów
  • Szybkie i trafne wyniki badania lekowrażliwości wtedy, gdy są najbardziej potrzebne
  • Możliwość przeprowadzenia badania i rozpoczęcia leczenia opornej na leki postaci gruźlicy podczas jednej wizyty
  • Możliwie szybkie dostosowanie leczenia w celu zmniejszenia wpływu utraty dochodów i poprawy wyników leczenia pacjenta
Możliwy efekt programu leczenia gruźlicy
  • Trafne i szybkie wyniki badań w kierunku lekoopornej gruźlicy
  • Większa liczba pacjentów szybciej przypisana do odpowiedniego schematu leczenia
  • Podniesienie przepustowości GeneXpert® dla potrzeb dalszych badań lekooporności
(8) Ulotka informacyjna testu Xpert MTB-XDR, wersja angielska, 302-3514 wer. A
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink