Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki.
Niektóre funkcje tej witryny mogą nie działać prawidłowo. Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownikom, należy przeglądać tę witrynę w przeglądarce Chrome, Firefox, Safari lub Edge.

SARS-CoV-2

Informacje o teście

Polityka prywatności

Data wejścia w życie lipca 1, 2020

Niniejsza polityka ochrony prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi udostępnionymi nam w witrynach internetowych, witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych oraz innych usługach i produktach (z wyłączeniem C360) cyfrowych, jak również w trybie offline, kontrolowanych przez Cepheid, 904 Caribbean Drive, Sunnyvale, CA 94089, Stany Zjednoczone lub jakąkolwiek spółkę powiązaną prowadzącą działalność jako Cepheid, które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności (łącznie www.cepheid.com i www.cepheidlegacy.com, dalej: „witrynami internetowymi Cepheid”). Cepheid jest administratorem danych przetwarzającym dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza polityka ochrony prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych Cepheid, które nie odsyłają do niniejszej Polityki prywatności, ani do witryn internetowych osób trzecich, do których mogą odsyłać witryny internetowe Cepheid.

 

Rodzaje informacji, które gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić podczas korzystania z witryn internetowych Cepheid są opisane w tej sekcji i obejmują zarówno informacje dostarczane przez użytkownika, jak i informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania z witryn internetowych Cepheid.

Do celów niniejszej polityki ochrony prywatności, „dane osobowe” (zwane również „informacjami osobowymi”) oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika (lub w niektórych jurysdykcjach podmiot prawny) lub które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji jego (lub podmiotu prawnego, w zależności od przypadku). Przykłady danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail (a w przypadku podmiotu prawnego, informacje finansowe, wrażliwe informacje handlowe lub tajemnice handlowe).

 

Dostarczane informacje

Nie trzeba się rejestrować w serwisie lub programie, aby otrzymać wiele informacji dostępnych poprzez witryny internetowe Cepheid. Jednakże, niektóre z naszych treści są dostępne tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników i będą wymagały od użytkownika założenia profilu lub podania konkretnych informacji o sobie (lub podmiocie prawnym, w zależności od przypadku) w celu umożliwienia świadczenia usługi.

Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas wizyty w witrynach internetowych Cepheid

Cepheid gromadzi dane osobowe, które użytkownik podaje w witrynach internetowych Cepheid. Użytkownik może to zrobić na przykład przy zakupie produktu, w celu otrzymania produktów i informacji marketingowych, kontaktując się z działem obsługi klienta Cepheid lub odpowiadając na kwestionariusze i ankiety Cepheid. Dane te obejmują:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail
 • Informacje rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i hasło
 • Informacje o wynagrodzeniu w przypadku świadczenia usługi na rzecz Cepheid 
 • Zatrudnienie, wykształcenie i inne informacje ogólne przy zapytaniu o zatrudnienie przez Cepheid
 • Informacje o płatności (takie jak informacje bankowe, numer karty płatniczej, data ważności, adres dostawy i adres rozliczeniowy)
 • Treści, które użytkownik może dostarczyć (na przykład wypełniając nasz formularz kontaktowy online lub przesyłając inne informacje).

Dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas innych interakcji z Cepheid

Użytkownik może skontaktować się z Cepheid, aby zadać pytania, omówić swoje wątpliwości lub zgłosić problemy dotyczące naszych produktów. Jeśli użytkownik komunikuje się z Cepheid lub żąda informacji, może zostać poproszony o podanie swoich danych kontaktowych, jak również wszelkich danych osobowych, które są istotne dla jego żądania.

 

Informacje, które mogą być gromadzone automatycznie

Podczas korzystania z witryn internetowych Cepheid możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje dotyczące użytkowania i urządzenia, jak opisano poniżej. Adres IP oraz informacje nieidentyfikujące użytkownika dotyczące korzystania z witryn internetowych Cepheid mogą być gromadzone automatycznie przy użyciu technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Ta informacja może zawierać: typ urządzenia, typ przeglądarki, system operacyjny, dostawcę usług internetowych, strony odwiedzane przed i po skorzystaniu z witryn internetowych Cepheid, datę i godzinę wizyty, informacje o klikanych łączach i stronach przeglądanych w witrynach internetowych Cepheid oraz inne standardowe informacje z rejestrów serwera. Oprogramowanie przeglądarki internetowej można ustawić tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie; jednak pliki cookie mogą umożliwić korzystanie z niektórych podstawowych funkcji witryny internetowej, więc mogą one nie działać w przypadku odrzucenia plików cookie.

Adres IP

Będziemy zapisywać adres protokołu internetowego („IP”) komputera lub innego urządzenia elektronicznego, gdy użytkownik odwiedza witryny internetowe Cepheid. Adres IP identyfikuje urządzenie elektroniczne, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Witryn, co umożliwia nam utrzymywanie komunikacji z komputerem użytkownika podczas poruszania się przez niego po witrynach Cepheid oraz, w połączeniu z innymi informacjami (takimi jak informacje zawarte w dokumentacji DNS PTR), oferowanie użytkownikowi spersonalizowanych treści, takich jak treści odpowiednie do jego powiązania z firmą.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Gromadzimy również informacje o korzystaniu z witryn internetowych Cepheid poprzez technologie śledzenia, takie jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci web. Plik „cookie” to unikatowy kod numeryczny, który jest przesyłany do komputera użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji oraz rozpoznania go jako powracającego gościa. „Sygnał nawigacyjny w sieci web” to przezroczysty obraz graficzny umieszczony w witrynie internetowej, w wiadomości e-mail lub reklamie, który umożliwia monitorowanie takich wskaźników, jak aktywność użytkowników czy ruch w witrynie. Technologie te pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i pozwalają nam dostarczać treści i funkcje, które mogą być dla użytkownika najbardziej interesujące na podstawie danych „strumienia kliknięć”, które pokazują poprzednie działania użytkownika w witrynach internetowych Cepheid. Witryny internetowe Cepheid wykorzystują zarówno Google Analytics jak i Adobe Analytics do celów śledzenia.

Możemy udostępniać informacje o korzystaniu z witryn internetowych Cepheid usługodawcom w celu personalizacji i dostarczania marketingu i reklam online. Wykorzystujemy Google Display Advertising (takie jak Retargeting z Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integracja z DoubleClick Campaign Manager oraz Google Analytics Demographics i Interest Reporting) do (1) wyświetlania naszych reklam w innych witrynach internetowych w oparciu o wcześniejsze wizyty w witrynach internetowych Cepheid oraz (2) lepszego zrozumienia oddziaływania naszych reklam i korzystania z usług reklamowych. W związku z usługą Google Analytics Demographics i Interest Reporting możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub dane osób trzecich (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) z Google Analytics w celu zrozumienia i udoskonalenia naszych kampanii marketingowych i zawartości witryny. 

Niektóre z naszych reklam online są wyświetlane za pośrednictwem Google Display Advertising. W ramach tego programu wykorzystujemy funkcje Google Analytics, takie jak Retargeting. W związku z tą funkcją oraz innymi funkcjami oferowanymi przez sieci reklamowe, my oraz operatorzy sieci reklamowych, w tym Google, możemy korzystać z plików cookie osób trzecich (takich jak cookie DoubleClick) — a w niektórych przypadkach z plików cookie pierwszej strony (takich jak cookie Google Analytics) — w celu informowania, optymalizacji i obsługi reklam w Internecie, w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkownika w witrynach internetowych Cepheid. Możemy również wyświetlać reklamy z niektórych firm stowarzyszonych podczas odwiedzin witryn internetowych Cepheid przez użytkownika. 

W przypadku ujawniania danych w celach biznesowych, o których mowa powyżej, ujawniamy kategorie danych wymienione powyżej w typach gromadzonych przez nas danych.

Użytkownik może zrezygnować z Google Ads, odwiedzając http://www.google.com/ads/preferences. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący korzystanie z Google Analytics. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i innych technologii śledzenia, w tym jak je wyłączyć, odwiedź http://www.allaboutcookies.org/. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych witryn, a ich usunięcie lub wyłączenie ograniczy funkcjonalność witryny.

Śledzenie na urządzeniach mobilnych

Niektóre witryny internetowe Cepheid dostępne są jako aplikacje mobilne lub witryny mobilne, z których można korzystać na urządzeniu mobilnym. W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do witryn internetowych Cepheid i korzystania z nich, oprócz innych informacji opisanych powyżej, możemy gromadzić następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego: identyfikator urządzenia lub reklamy, typ urządzenia, typ sprzętu, warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego („MAC”), indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komórkowego („IMEI”), wersja mobilnego systemu operacyjnego użytkownika, platforma wykorzystana do uzyskania dostępu lub pobrania witryny internetowej Cepheid (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji oraz informacje o użytkowaniu urządzenia i korzystaniu z witryn internetowych Cepheid.

Informacje zebrane z innych źródeł

Możemy łączyć informacje o użytkownikach pochodzące z witryn internetowych Cepheid z informacjami, które użytkownik podaje w trybie offline, w celach określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie dane osobowe, które uzyskamy w trybie offline od użytkownika lub innych osób, będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Jak wykorzystujemy dane użytkownika

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu dostarczenia mu zamówionych produktów i usług, komunikowania się z nim, poprawy jakości usług w witrynach internetowych Cepheid, ogólnego doskonalenia naszych produktów i usług oraz dla innych wewnętrznych celów biznesowych, w tym wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem, debugowania w celu identyfikacji i naprawy błędów, które naruszają istniejącą funkcjonalność, świadczenia usług w naszym imieniu lub na żądanie użytkownika (np. obsługa marketingu internetowego i reklamy) oraz realizacji transakcji. Zastosowania te mogą również obejmować nagrywanie, porządkowanie, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika, będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to racjonalnie konieczne dla celów określonych powyżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostarczanie zamówionych produktów i usług

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup produktu lub skorzystanie z naszych usług, wykorzystamy dane osobowe, które użytkownik poda za pośrednictwem witryn internetowych Cepheid do zarządzania zamówieniami i fakturami, przetwarzania płatności, odpowiadania na pytania, świadczenia zamówionych usług i oferowania optymalnej obsługi klienta.

Marketing

Użytkownik może również otrzymywać informacje marketingowe od firmy Cepheid i powiązanych z nią podmiotów stowarzyszonych, takie jak oferty dotyczące produktów lub usług powiązanych z Cepheid, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach wykorzystamy dane kontaktowe i inne dane osobowe użytkownika w celu przesłania informacji marketingowych.

Indywidualne doświadczenia użytkowników

Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być wykorzystywane do tworzenia niestandardowych ofert, informacji lub usług dostosowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika. Ponadto, możemy korzystać z adresu IP użytkownika oraz danych, które uzyskujemy automatycznie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii śledzenia w celu ułatwienia korzystania i nawigacji w naszych witrynach internetowych Cepheid, jak również w celu personalizacji treści udostępnianych w witrynach internetowych Cepheid poprzez przewidywanie informacji i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Doskonalenie działalności i produktów

W celu odkrycia nowych faktów, które mogą pomóc Cepheid lepiej zrozumieć potrzeby klientów i pomóc ulepszyć, rozwijać i oceniać produkty, usługi, materiały i programy. Cepheid analizuje podane przez użytkownika informacje. Do tych celów Cepheid nie wykorzystuje informacji, które mogą bezpośrednio identyfikować użytkownika.

Analiza i doskonalenie witryny

Możemy wykorzystywać informacje podane przez użytkownika oraz informacje zbierane automatycznie o korzystaniu przez użytkownika z witryn internetowych Cepheid do monitorowania wzorców ruchu użytkowników oraz preferencji w celu poprawy, analizy i optymalizacji witryny.

Podstawa prawna przetwarzania

Zgodnie z obowiązującym prawem, Cepheid musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Podstawa prawna, która ma zastosowanie w danym przypadku, zależy od tego, w którym z opisanych powyżej szczególnych celów Cepheid przetwarzane są dane osobowe użytkownika:

 • W niektórych przypadkach oraz jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, Cepheid może poprosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyrażenie zgody, może później wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Wybór prywatności użytkownika”.  Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce. 
 • W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami lub w celu realizacji umowy, której użytkownik podlega. Użytkownik może nie być w stanie zrezygnować z tego przetwarzania lub jego wybór może mieć wpływ na naszą zdolność do wykonania zobowiązania umownego wobec użytkownika.
 • W pozostałych przypadkach Cepheid może przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadnione interesy Cepheid w zakresie komunikowania się z użytkownikiem na temat naszych produktów i usług oraz badań naukowych i możliwości edukacyjnych.  Użytkownik ma prawo do całkowitej rezygnacji z takiego przetwarzania jego danych osobowych.  Można to zrobić, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Wybór prywatności użytkownika”.

 

Udostępniane informacje

Możemy udostępniać informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryn internetowych Cepheid w pewnych celach biznesowych, takich jak:

Reklama zewnętrzna i reklama online oparta na zachowaniach użytkownika

Użytkownik może otrzymywać reklamy online produktów i usług Cepheid w zewnętrznych witrynach internetowych i usługach mobilnych, które są dostosowane do jego potrzeb, na przykład na podstawie informacji podanych przez użytkownika w witrynie internetowej Cepheid lub w zewnętrznej witrynie internetowej, którą odwiedza, lub na podstawie aktywności przeglądania, zakupów lub zainteresowań. Tego typu dostosowane reklamy internetowe mogą pochodzić z kilku źródeł, np.:

 • Możemy dzielić się z naszymi dostawcami usług reklamowych informacjami nieidentyfikującymi użytkownika, które uzyskaliśmy z plików cookie i innych technologii śledzenia w naszych witrynach internetowych Cepheid.
 • Niektóre witryny internetowe Cepheid uczestniczą w reklamie online opartej na zachowaniach użytkownika (jest to również czasami nazywane reklamą typu re-target lub reklamą opartą na zainteresowaniach). Witryny te można rozpoznać po łączu „Wybór reklamy” w stopce. Nasi partnerzy sieci reklamowej mogą umieszczać pliki cookie i używać ich w witrynach internetowych Cepheid oraz w zewnętrznych witrynach internetowych w celu zbierania informacji o działaniach użytkownika w celu dostarczenia reklam online, które są oparte na zainteresowaniach użytkownika. Kiedy reklama Cepheid oparta o mechanizmy behawioralne zostanie dostarczona, użytkownik zobaczy ikonę „Wybór reklamy”. Kliknięcie ikony lub łącza spowoduje przejście do witryny internetowej, w której można zarządzać korzystaniem z danych dotyczących historii przeglądania, które są wykorzystywane do dostarczania internetowych reklam behawioralnych, lub zrezygnować z niego. W przypadku rezygnacji, użytkownik może nadal oglądać reklamy online, w tym reklamy z Cepheid, które są oparte na innych informacjach (np. w oparciu o treść przeglądanej strony, a nie wcześniejszą aktywność w strumieniu kliknięć). W niektórych przypadkach mogą być nadal zbierane dane dotyczące aktywności przeglądania witryn internetowych przez tych zewnętrznych reklamodawców, ale nie będą oni wykorzystywać tych danych do dostarczania reklam, które są oparte na dotychczasowym zachowaniu użytkownika podczas przeglądania Internetu. Można również zrezygnować teraz, klikając tutaj.
 • Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały „nie śledź” do witryn internetowych, z którymi dana przeglądarka się komunikuje. Na dzień wejścia w życie niniejszej polityki ochrony prywatności nie ustalono jeszcze standardu branżowego dotyczącego sposobu reagowania na te sygnały. Dlatego Cepheid nie odpowiada obecnie na te sygnały. Jak wspomniano powyżej, można zrezygnować z reklamodawców, którzy korzystają z historii przeglądania do dostarczania internetowych reklam behawioralnych poprzez odwiedzenie witryny związanej z zarządzaniem wyboru reklamy.
   

Podmioty stowarzyszone, sprzedawcy i dostawcy

Podtrzymujemy relacje z dostawcami i firmami stowarzyszonymi, które pomagają nam w prowadzeniu działalności i dla których dostęp do danych osobowych użytkownika może być konieczny w celu świadczenia usług dla Cepheid. Wymagamy aby strony te wykorzystywały dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i uzasadnioną ochroną prywatności, a także nie udostępniały danych osobowych z krajów, które wymagają zgody, chyba że wcześniej uzyskano zgodę na ich udostępnienie powiązanym podmiotom stowarzyszonym. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • Udostępniliśmy podmiotom stowarzyszonym następujące kategorie danych osobowych określone w ustawie o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia (CCPA):  identyfikatory osobiste, charakterystyka danych chronionych, informacje handlowe oraz informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.
 •  Udostępniliśmy dane osobowe (które mogą należeć do dowolnej kategorii CCPA) usługodawcom i partnerom dystrybucyjnym w celach biznesowych.

Wszystkie podmioty stowarzyszone znajdują się tutaj.

Witryny oznaczone wspólną marką

Możemy współpracować z innymi firmami w celu dostarczenia użytkownikowi treści lub usług na zasadzie współpracy lub „wspólnej marki”. We wspólnej witrynie użytkownik zauważy logo Cepheid oraz logo partnera wspólnej marki wyświetlane na ekranie. Należy zapoznać się z indywidualną polityką ochrony prywatności naszych partnerów wspólnej marki, ponieważ mogą się one różnić pod pewnymi względami od naszych. Zapoznanie się z tymi zasadami pomoże użytkownikowi w podjęciu świadomej decyzji o tym, czy podać swoje informacje w danej witrynie.

Sprawozdania na temat produktów

Jeśli użytkownik skontaktuje się z Cepheid w związku z jego doświadczeniem w korzystaniu z jednego z naszych produktów, możemy wykorzystać informacje podane przez niego przy składaniu sprawozdań do wyznaczonego rządowego organu regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa.

Prawa i obowiązki prawne

W pewnych ograniczonych okolicznościach Cepheid może potrzebować ujawnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub żądania, na przykład w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec organów regulacyjnych, przed którymi odpowiadamy w zakresie bezpieczeństwa naszych produktów lub w związku ze sprzedażą lub przekazaniem jednej z naszych linii produktów lub oddziałów, co obejmuje usługi świadczone za pośrednictwem co najmniej jednej z witryn internetowych Cepheid. W takich przypadkach podejmiemy działania w celu ochrony danych osobowych użytkownika w możliwym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania danych osobowych w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla innych osób lub ich majątku.

Zmiana w organizacji

W przypadku gdy Cepheid podejmie decyzję o reorganizacji lub zbyciu naszej działalności poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, Cepheid może udostępnić dane osobowe użytkownika aktualnym lub potencjalnym nabywcom. Będziemy wymagać od każdego obecnego lub potencjalnego nabywcy, aby traktował te dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą polityką.

 

Prywatność dzieci

Cepheid nie gromadzi świadomie ani nie wykorzystuje świadomie żadnych danych osobowych z witryn internetowych Cepheid od dzieci („dzieci” definiujemy jako osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia). Świadomie nie pozwalamy dzieciom zamawiać naszych produktów, komunikować się z nami ani korzystać z żadnych naszych usług online. Jeśli użytkownik jest rodzicem i dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje, powinien skontaktować się z nami przy użyciu jednej z metod określonych poniżej, a my będziemy współpracować w celu rozwiązania tego problemu.

 

Wybór prywatności użytkownika

Użytkownik ma prawo do informacji o naszych praktykach dotyczących danych, a także o podmiotach, którym udostępniliśmy dane osobowe użytkownika oraz o możliwości odmowy wyrażenia zgody i konsekwencjach takiej odmowy. Użytkownik ma również prawo do wglądu i otrzymania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, a także do żądania poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących użytkownika. Użytkownik ma prawo do otrzymania danych, które nam udostępnił w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi. Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących użytkownika. Oprócz praw wymienionych powyżej, będziemy przestrzegać wszelkich innych praw, które mogą przysługiwać użytkownikowi w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik może również poprosić o dostęp do informacji na temat kategorii gromadzonych danych osobowych, źródeł, z których dane te są pozyskiwane, powodów ich gromadzenia oraz tego, komu są one udostępniane.

Aby uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika, skorzystać z innych praw, złożyć skargę lub wniosek o poprawienie danych lub zrezygnować z poszczególnych programów, należy skontaktować się z naszym biurem ds. prywatności, klikając łącze „Kontakt” w witrynie internetowej Cepheid, z której użytkownik korzysta, korzystając z informacji kontaktowych Cepheid w aplikacji mobilnej Cepheid, z której użytkownik korzysta, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.officer@cepheid.com.
Można również wysłać list na następujący adres:

Cepheid
Attn: Privacy Office
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 Stany Zjednoczone

W wielu krajach istnieją instytucje ochrony danych osobowych, które zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa w zakresie ochrony prywatności, lub jeśli użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z nami i chce złożyć skargę, może skontaktować się z lokalnymi władzami.

We wszystkich komunikatach kierowanych do Cepheid należy podać swój adres e-mail, adres witryny internetowej, aplikacji mobilnej i/lub konkretnego produktu Cepheid, którym dane osobowe zostały przekazane (np. www.cepheid.com)) oraz szczegółowe wyjaśnienie żądania. Jeśli użytkownik chce usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe i kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości frazy „Wniosek o usunięcie” lub „Wniosek o zmianę/korektę”. Odpowiemy na wszystkie rozsądne żądania w odpowiednim czasie, może jednak zaistnieć potrzeba dalszego potwierdzenia tożsamości użytkownika w celu przetworzenia niektórych żądań.

Po otrzymaniu żądania użytkownika, być może będziemy musieli skontaktować się z użytkownikiem w celu dalszej weryfikacji odpowiednich danych. Użytkownik może być uprawniony, zgodnie z obowiązującym prawem, do złożenia żądania za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela. Aby wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do egzekwowania w imieniu użytkownika praw i wyborów, należy przedstawić odpowiednie potwierdzenie upoważnienia.

 

Dodatkowa informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia 

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z artykułu 1798,83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, mieszkańcy Kalifornii mogą zwrócić się do nas o dostarczenie im (i) listy pewnych kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy podmiotom zewnętrznym dla ich celów marketingu bezpośredniego w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego, oraz (ii) tożsamości tych zewnętrznych podmiotów. Aby złożyć tę prośbę, mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skontaktować się z nami pod adresem privacy.officer@cepheid.com.

Oprócz wyżej wymienionych sposobów ochrony prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem, mieszkańcy stanu Kalifornia mogą również zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, klikając łącze „Nie sprzedawaj moich danych osobowych” lub dzwoniąc na bezpłatny numer (844) 842-6676. Nie będziemy dyskryminować użytkowników za korzystanie ze swoich praw, a wszelkie różnice w usługach wynikające z decyzji użytkownika o nieprzekazywaniu nam danych osobowych są racjonalnie związane z wartością tych danych.

 

Bezpieczeństwo danych

Cepheid utrzymuje racjonalne techniczne, administracyjne i fizyczne środki kontroli w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych gromadzonych poprzez witryny internetowe Cepheid. Zawsze jednak istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia może przechwycić transmisję internetową lub że ktoś znajdzie sposób na ominięcie naszych systemów bezpieczeństwa. Zachęcamy do zachowania ostrożności przy przesyłaniu danych osobowych przez Internet, a zwłaszcza informacji finansowych. Cepheid nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do danych osobowych użytkownika; dlatego też, przekazując dane osobowe do witryn internetowych Cepheid, użytkownik musi rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko.

 

Witryny internetowe osób trzecich i wtyczki do mediów społecznościowych

Niniejsza polityka ochrony prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych Cepheid, które nie odsyłają do niniejszej polityki ochrony prywatności, ani do witryn internetowych osób trzecich, do których mogą odsyłać witryny internetowe Cepheid. Witryny internetowe Cepheid mogą korzystać z wtyczek do mediów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to” w serwisie Facebook, przycisk „Udostępnij w serwisie Twitter”), aby umożliwić łatwe dzielenie się informacjami z innymi. Gdy użytkownik odwiedza witryny internetowe Cepheid, operator wtyczki społecznościowej może umieścić plik cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu elektronicznym, które umożliwia temu operatorowi rozpoznanie osób, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę internetową lub inne witryny lub usługi oraz otrzymanie informacji, że użytkownik odwiedził naszą witrynę internetową Cepheid. Wtyczka do serwisów społecznościowych pozwala również na dzielenie się informacjami o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej Cepheid z innymi użytkownikami na witrynie internetowej serwisu społecznościowego, z którego korzystają. Te ustawienia udostępniania są zarządzane przez witrynę internetową serwisu społecznościowego i regulowane przez jego politykę ochrony prywatności.

Dostęp do naszych witryn na całym świecie

Ta witryna jest własnością i jest obsługiwana przez spółkę Cepheid w Stanach Zjednoczonych, ale informacje podane przez użytkownika będą dostępne dla naszych oddziałów, sprzedawców i dostawców w innych krajach zgodnie z niniejszą polityką. Ponadto, jeśli użytkownik odwiedza tę witrynę z kraju innego niż Stany Zjednoczone, komunikacja użytkownika z nami może doprowadzić do transferu informacji ponad granicami międzynarodowymi. Poziom ochrony prawnej danych osobowych nie jest taki sam we wszystkich krajach, jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podejmiemy środki bezpieczeństwa opisane w niniejszej polityce ochrony prywatności. Korzystając z tej witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w każdym kraju, do którego możemy przekazywać jego dane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Cepheid może przekazywać dane osobowe użytkownika do powiązanych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Te podmioty stowarzyszone mogą z kolei przekazywać dane osobowe użytkownika innym powiązanym podmiotom stowarzyszonym. Niektóre podmioty stowarzyszone mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Niemniej jednak, wszystkie podmioty powiązane z Cepheid są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką. Przekazujemy dane osobowe użytkownika za granicę lub podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani o istnieniu odpowiedniego poziomu ochrony w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W razie potrzeby, w tym w przypadku transferów do podmiotów stowarzyszonych, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską w celu zapewnienia takiej ochrony. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń, jakie posiadamy w zakresie transgranicznego przekazywania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Wybór prywatności użytkownika”. 

 

Zmiany w naszej polityce ochrony prywatności

Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony prywatności obowiązującej w momencie, gdy informacje zostały zebrane od użytkownika lub w sposób zaakceptowany przez użytkownika. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany warunków niniejszej polityki ochrony prywatności w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zgody. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności zostaną odzwierciedlone na tej stronie z nową datą wejścia w życie. Cepheid zachęca do regularnego przeglądania niniejszej polityki ochrony prywatności pod kątem wszelkich zmian. Wszelkie dane osobowe zebrane podczas dalszego korzystania z witryn internetowych Cepheid będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką ochrony prywatności.

 

Informacja tylko dla mieszkańców Rosji

Ta sekcja polityki ochrony prywatności dotyczy wyłącznie mieszkańców Rosji. 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie realizowane przez Cepheid w celach określonych w niniejszej polityce ochrony prywatności i na podstawie określonej w niej podstawy prawnej. Podczas przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub przy użyciu technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, zawsze uzyskamy uprzednią wyraźną zgodę użytkownika. 

Będziemy przeprowadzać następujące operacje na danych osobowych użytkownika z użyciem i bez użycia środków automatycznych: pozyskiwanie, rejestracja, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, specyfikacja (aktualizacja, modyfikacja), odzyskiwanie, użycie, przekazywanie (dostarczanie, dostęp), w tym przekazywanie transgraniczne, depersonalizacja, usuwanie i niszczenie. 

Udostępniamy informacje na temat korzystania z witryny internetowej Cepheid podmiotom zewnętrznym i przekazujemy je poza granice Rosji w określonych celach biznesowych. Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat tych podmiotów zewnętrznych i krajów, do których przekazujemy jego dane osobowe, prosimy o kontakt w sposób opisany w sekcji „Wybór prywatności użytkownika”, a my dostarczymy użytkownikowi informacje na temat nazw i lokalizacji tych podmiotów zewnętrznych oraz ich roli w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika. 

Przetwarzając dane osobowe użytkownika zapewniamy, że rejestracja, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie/zmienianie i odzyskiwanie danych osobowych użytkownika odbywa się po pozyskaniu tych informacji przede wszystkim w rosyjskiej bazie danych. Następnie możemy przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Cepheid wdraża niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem witryn internetowych Cepheid, w tym:

 • ograniczenie dostępu do danych osobowych zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, tj. wyłącznie do osób fizycznych, które potrzebują tych danych do wykonywania swoich obowiązków;
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń, w których znajdują się nasze systemy informatyczne; 
 • korzystanie ze sprzętowych i programowych narzędzi bezpieczeństwa informacji, takich jak najnowocześniejsze zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem czy zapory; oraz
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych.
Powrót na górę strony
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink