Na świecie brakuje skutecznych antybiotyków

W ramach globalnej walki z opornością na leki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i powiązanymi zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną (HAI) dostarczamy rozwiązania diagnostyczne, które szybko i trafnie identyfikują patogeny, aby umożliwić odpowiednią izolację i leczenie, zanim będzie za późno.
Dołącz do nas w tym wyścigu – WIĘCEJ wyników, MNIEJ zakażeń.

Prawdziwa skala zagrożenia AMR

Szacuje się, że do roku 2050 rocznie umierać będzie 10 mln ludzi z powodu zakażeń opornych na leki.1 Dzięki danym opublikowanym niedawno w przełomowym raporcie GRAM w czasopiśmie Lancet wiemy, że jesteśmy teraz znacznie bliżej tej liczby, niż kiedykolwiek zdawano sobie z tego sprawę.2

Statystyki AMR

COVID-19: dziedzictwo AMR

Pandemia COVID-19 zwiększyła obawy dotyczące AMR oraz działań niepożądanych powiązanych z antybiotykami z powodu nagłego wzrostu liczby przepisywanych antybiotyków, hospitalizacji oraz przenoszenia bakterii opornych na leki.6,7

pacjenci przyjęci do szpitala z drugorzędowym zakażeniem – 6,9%

Pacjenci przyjęci do szpitala z COVID-19 i drugorzędowym zakażeniem bakteryjnym.6

Pacjenci przyjęci do szpitala z COVID-19, którzy otrzymali antybiotyki – 72%

Pacjenci przyjęci do szpitala z COVID-19, którzy otrzymali antybiotyki.6

Pacjenci przyjęci na OIOM z COVID-19, którzy otrzymali antybiotyki.

Pacjenci przyjęci na OIOM z COVID-19, którzy otrzymali antybiotyki.8

Gotowość na przyszłość

W trakcie pandemii COVID-19 testy PCR okazały się lepszym rozwiązaniem pod względem trafności i czułości, tworząc szkielet ogólnokrajowych schematów przesiewowych.9

Większość laboratoriów szpitalnych dysponuje teraz możliwościami, wiedzą, a nawet infrastrukturą do przeprowadzania badań molekularnych, dzięki czemu przejście z cyklów pracy opartych na hodowlach na cykle pracy oparte na oznaczeniach molekularnych w celu przyspieszenia czasu realizacji jest bardziej wykonalne niż kiedykolwiek wcześniej.

Ryzyko wybuchu epidemii

Epidemie superbakterii i AMR stanowią jedno z największych wyzwań dla systemów opieki zdrowotnej i krajowych planów rekonwalescencji. Dzięki odpowiedniemu testowi szybko i trafnie identyfikuj patogeny w czasie krótszym niż jedna godzina*, aby umożliwić odpowiednią izolację i leczenie, utrzymując oddziały otwarte, zmniejszając koszty szpitala i zatrzymując rozprzestrzenianie się oporności.

Wykres ryzyka wybuchu epidemii

Podział kosztów w wyniku jednej epidemii szybko rozprzestrzeniającej się superbakterii, pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE), które przekroczyły 1 000 000 EUR w ciągu 10 miesięcy.10

Walcz z AMR i superbakteriami dzięki szybkim i trafnym wynikom testów PCR dostępnym w ciągu ok. 1 godziny*

Identyfikacja dostępna na żądanie za pomocą systemu GeneXpert® i szybkich testów PCR Xpert® pomaga pracownikom systemu opieki zdrowotnej zmniejszyć transmisję lekoopornych bakterii podczas leczenia pacjenta oraz zoptymalizować odpowiednie zarządzanie leczeniem, tym samym pomagając w zapobieganiu rozprzestrzeniania się patogenów i oporności.

AMR i superbakterie
AMR – ikona łóżka

Upewnij się, że odpowiedni pacjent znajduje się we właściwym łóżku i otrzymuje właściwe leczenie, aby uzyskać lepsze wyniki leczenia

AMR – ikona pacjenta w masce

Szybko identyfikuj status nosiciela, aby ograniczyć transmisję i ułatwić przepisywanie leków w celu zoptymalizowania zarządzania antybiotykami

Ikona szpitala

Zapewnij standardowy dostęp do diagnostyki PCR o wysokiej jakości w całej sieci systemu opieki zdrowotnej, aby ograniczyć nierówności zdrowotne

Testowanie w 3 prostych krokach: technologia próbka–odpowiedź

1

Zanurz wymazówkę w fiolce z odczynnikiem do próbek i ją przełam

2

Przenieś próbkę do kartridża

3

Włóż kartridż i rozpocznij test

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych typów próbek i metod pobierania próbek można znaleźć w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania testu firmy Cepheid

Zasoby dotyczące produktu

Broszura informacyjna dotycząca AMR

Broszura dotycząca systemów GeneXpert

Wybór testów Xpert CE-IVD

Bibliografia literatury poświęconej CPE

Powiązane webinaria

Powiązane publikacje

Powiązane filmy

Narzędzia PCR do zwalczania AMR

Xpert® Carba-R

Xpert® Carba-R

Wykrywanie i różnicowanie KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48 w czasie 50 minut
Xpert® C. difficile BT

Xpert® C. difficile BT

Wykrywanie zakażenia Clostridium difficile za pomocą niezależnej identyfikacji toksyny binarnej i rozróżniania szczepu 027 w czasie około 45minut
Xpert® vanA/vanB

Xpert® vanA/vanB

Szybkie badanie przesiewowe na VRE w celu aktywnego zapobiegania epidemiom i kontroli wciągu około 48 minut
Xpert® MRSA NxG

Xpert® MRSA NxG

Aktywne testowanie w kierunku obecności szczepu MRSA z wynikiem w ciągu około 70 minut
Xpert® SA Nasal Complete

Xpert® SA Nasal Complete

Przedoperacyjne badanie w kierunku zakażenia gronkowcem złocistym (S. aureus) i opornymi na metycylinę szczepami gronkowca (MRSA) w czasie około 65 minut
Xpert® MTB/RIF Ultra

Xpert® MTB/RIF Ultra

Wykrywanie kompleksów Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji kojarzonych z opornością na ryfampicynę w czasie 80 minut

Piśmiennictwo

Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro CE-IVD. Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach.
* Czas realizacji zależy od oznaczenia. Szczegółowe informacje o czasie uzyskania wyniku znajdują się na ulotkach poszczególnych produktów.
^ W przypadku wyników dodatnich w kierunku MRSA z funkcją wcześniejszego zakończenia testu. W przeciwnym razie całkowity czas wykonywania testu wynosi 70 min.
# W przypadku wyników dodatnich w kierunku norowirusa z funkcją wcześniejszego zakończenia testu. W przeciwnym razie całkowity czas wykonywania testu wynosi 90 min.

  1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 2019. W nowym raporcie wzywa się do podjęcia pilnych działań w celu uniknięcia kryzysu związanego z opornością na leki przeciwdrobnoustrojowe. Dostęp: marzec 2022. https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis
  2. Murray C, et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet. 2022 Feb;399(10325):629-655
  3. WHO. 2017. The World is Running Out of Antibiotics, WHO Report Confirms. Dostęp: wrzesień 2023. https://www.who.int/news/item/20-09-2017-the-world-is-running-out-of-antibiotics-who-report-confirms
  4. ECDC. 2019. Antimicrobial Resistance: Tackling the Burden in the European Union. Dostęp: luty 2023. https://www.oecd.org/health/health-systems/AMR-Tackling-the-Burden-in-the-EU-OECD-ECDC-Briefing-Note-2019.pdf
  5. MedTech Europe. 2014. Healthcare-Associated Infections Brochure. Dostęp: luty 2021. https://www.medtecheurope.org/resource-library/hai-brochure/
  6. Langford B, et al. Bacterial co-infection and secondary infection in patients with COVID-19: a living rapid review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2020 Dec;26(12):1622-1629
  7. Belvisi V, et al. Impact of severe acute respiratory syndrome coro navirus-2 (SARS CoV-2) pandemic on carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae (KPC-Kp) prevention and control program: convergent or divergent action? J Hosp Infect. 2020 Dec;109:29-31
  8. Pritchard M, et al. International Severe Acute Respiratory and Emerging Infections Consortium, COVID-19 Report: 8 June 2020. medRxiv. Dostęp: luty 2021. https://www.researchgate.net/publication/343217999_ISARIC_COVID-19_Clinical_Data_Report_8_June_2020
  9. Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases: interim guidance, 19 March 2020. Dostęp: listopad 2022. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501
  10. Otter J, et al. Counting the cost of an outbreak of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: an economic evaluation from a hospital perspective. CMI. 2016 Oct;23(3):188-196.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink