Käyttämäsi selain ei ole tuettu.
Jotkut sivuston ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein. Käytä sivustolla vieraillessasi Chrome-, Firefox-, Safari- tai Edge-selainta parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi.

SARS-CoV-2

Testitiedot
Valikko / Testit / Onkologia/Genetiikka / Xpert BCR-ABL Ultra

Xpert® BCR-ABL Ultra

Herkkä ja kvantitatiivinen BCR-ABL mRNA:n seuranta potilailla, joilla on krooninen myelooinen leukemia (KML)

Xpert<sup>®</sup> BCR-ABL Ultra

Tarve


Nykyiset suositukset:

Joka vuosi löydetään 1,0–1,5 uutta kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavaa potilasta 100 000 ihmistä kohden.1 KML:n esiintyvyyden on arvioitu lisääntyvän 4 %:n vuositahdilla ja tämän taudin kanssa elävien henkilöiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.2

KML:ää hoidetaan useimpien potilaiden kohdalla suun kautta annettavalla tyrosiinikinaasin estäjällä (TKI), joka vaikuttaa erityisesti BCR-ABL-fuusioproteiinin aktiivisuuteen. Tällä hetkellä KML:n hoitotehokkuuden arviointi vaatii molekyylidiagnostisen analyysin BCR-ABL:n kopion (RNA) tason mittaamiseksi. Potilaat testataan BCR-ABL:n varalta 3 kuukauden välein kansainvälisten ohjeistusten mukaisesti.3,4

Kvantitatiiviset tulokset normalisoidaan ensin viitegeeniä kuten ABL:ää vasten.5 Seuraavaksi tulokset muutetaan vastaamaan kansainvälistä asteikkoa (International Scale, IS), joka harmonisoi molekyylivasteen raportoinnin.6 Huolimatta sairaudenhallinnan optimointiyrityksistä vain yhtä kolmasosaa uusista KML-potilaista seurataan riittävästi hoidon ensimmäisen vuoden aikana.7 Siksi tarvitaan helposti saatavilla olevaa molekyylitestausta, jotta KML-potilastulokset paranevat.

(1) Goldman J. Chronic Myeloid Leukemia. 2008, Leukemia, Vol. 37, pp. 195-197.;
(2) Huang X, et al. Estimations of the increasing prevalence and plateau prevalence of chronic myeloid leukemia in the era of tyrosine kinase inhibitor therapy. Cancer. 2012 Jun 15;118(12):3123-7.;
(3) Baccarani M, et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: Blood. 2013 Aug 8;122(6):872-84.;
(4) O’Brien S, et al. Chronic myelogenous leukemia, version 1,2015. J Natl Compr Canc Netw. 2014 Nov;12(11):1590-610.;
(5) Beillard E, et al. Evaluation of candidate control genes for diagnosis and residual disease detection in leukemic patients using ‘real-time’ quantitative reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RQ-PCR) – a Europe against cancer program. Leukemia. 2003 Dec;17(12):2474-86.;
(6) Branford S, et al. Rationale for the recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts in patients with chronic myeloid leukaemia. Leukemia. 2006 Nov;20(11):1925-30.;
(7) Goldberg S, et al. Predictors of performing response monitoring in patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia (CP-CML) in a prospective observational study (SIMPLICITY) 2015. (Suppl. 30): abstract 116, J Clin Oncol, Vol. 32.;
(8) Cepheid Xpert BCR-ABL Ultra Package Insert 301-2194.;
(9) Cepheid Europe Survey of LMC France (French CML Association). Improving the Quality of Life for Your CML Patients: A Patient Survey Analysis. 2014.Cepheid Europe Survey of LMC France (French CML Association). Improving the Quality of Life for Your CML Patients: A Patient Survey Analysis. 2014.;
(10) Gabert J, et al. Standardization and quality control studies of ‘real-time’ quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RQ-PCR) of fusion gene transcripts for residual disease detection in leukemia – A Europe Against Cancer Program: Leukemia. 2003 Dec;17(12):2318-57.;

Ratkaisu


Xpert BCR-ABL Ultra on kvantitatiivinen testi BCR-ABL-fuusiogeenin Major-tyypin raja-arvon (p210) transkripteille, joka tarjoaa herkkiä ja tarpeen mukaan saatavia molekulaarisia tuloksia. Innovatiiviseen GeneXpert-teknologiaan perustuen Xpert BCR-ABL Ultra automatisoi koko testiprosessin mukaan lukien RNA-eristyksen, käänteistranskription sekä BCR-ABL:n kohdegeenin täysin upotetun reaaliaikaisen PCR:n ja ABL:n viitegeenin yhdessä täysin automatisoidussa kasetissa.

Hyödyt:

 • 2,5 tuntia koko prosessiin
 • Lisää vain käsitelty verinäyte ja reagenssi Xpert-kasettiin
 • Tulokset linjataan IS-standardiin eräkohtaisesti toissijaisten standardien kautta, jotka on kalibroitu BCR-ABL:n WHO-paneelin avulla
 • 4 ml kokoverta varmistaa matala-asteisen transkriptin toistettavan tunnistamisen
 • Hyvä herkkyys ja vähäinen laboratorioiden välinen vaihtelevuus8
 • Kliinisesti demonstroitu havaitsemisen raja-arvo on <4,5 -log vähennys (0,0032 %)8
 • Samana päivänä saadut tiedot tukevat tietoihin perustuvia kliinisiä päätöksiä, mukaan lukien osallistuminen tutkimukseen hoidon keskeyttämisestä
 • Nopeammat tulokset vähentävät potilaiden ahdistusta9
 • Joustavuus ja yksinkertaisuus virtaviivaisemman työnkulun varmistamiseksi
 • Poistaa standardikäyrän ja toistotestauksen tarpeen
 • Vapauttaa teknikon aikaa muihin laboratoriopalveluihin
 • Mikä vain testimäärä minä vain viikonpäivänä, kiinteillä kuluilla ilmoitettavaa tulosta kohden
 • Yhden sivun raportti IS-linjatuista tuloksista

Suorituskyky:

Xpert BCR-ABL:n kliininen suorituskyky arvioitiin verrattuna laitoksensisäisesti tehtyyn määritykseen perustuen Europe Against Cancer (EAC) -ohjelman standardisoituun ”reaaliaikaiseen” kvantitatiiviseen KML:n jälkitaudin fuusiogeenin transkriptien käänteistranskriptaasi-polymeraasiketjureaktioon (RQ-PCR).10 Tämä rutiinimääritys kalibroitiin ABL:n viitegeenille ja BCR-ABL:n kohdegeenille käyttäen IRMM:n (Institute for Reference Materials and Measurements) plasmidilaimennuksia. Tutkimuksessa ihopistonäyte kerättiin ennalta KML:ää sairastavilta koehenkilöiltä EDTA-putkiin. Jokainen näyte jaettiin vertailutestiin rutiinianalyysillä ja Xpert BCR-ABL Ultra-analyysillä. Joukkoon kuului 54 koehenkilöä, joiden yhdistetyt tulokset olivat molempien analyysien havainnoitavalla alueella.

(1) Goldman J. Chronic Myeloid Leukemia. 2008, Leukemia, Vol. 37, pp. 195-197.;
(2) Huang X, et al. Estimations of the increasing prevalence and plateau prevalence of chronic myeloid leukemia in the era of tyrosine kinase inhibitor therapy. Cancer. 2012 Jun 15;118(12):3123-7.;
(3) Baccarani M, et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: Blood. 2013 Aug 8;122(6):872-84.;
(4) O’Brien S, et al. Chronic myelogenous leukemia, version 1,2015. J Natl Compr Canc Netw. 2014 Nov;12(11):1590-610.;
(5) Beillard E, et al. Evaluation of candidate control genes for diagnosis and residual disease detection in leukemic patients using ‘real-time’ quantitative reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RQ-PCR) – a Europe against cancer program. Leukemia. 2003 Dec;17(12):2474-86.;
(6) Branford S, et al. Rationale for the recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts in patients with chronic myeloid leukaemia. Leukemia. 2006 Nov;20(11):1925-30.;
(7) Goldberg S, et al. Predictors of performing response monitoring in patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia (CP-CML) in a prospective observational study (SIMPLICITY) 2015. (Suppl. 30): abstract 116, J Clin Oncol, Vol. 32.;
(8) Cepheid Xpert BCR-ABL Ultra Package Insert 301-2194.;
(9) Cepheid Europe Survey of LMC France (French CML Association). Improving the Quality of Life for Your CML Patients: A Patient Survey Analysis. 2014.Cepheid Europe Survey of LMC France (French CML Association). Improving the Quality of Life for Your CML Patients: A Patient Survey Analysis. 2014.;
(10) Gabert J, et al. Standardization and quality control studies of ‘real-time’ quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RQ-PCR) of fusion gene transcripts for residual disease detection in leukemia – A Europe Against Cancer Program: Leukemia. 2003 Dec;17(12):2318-57.;

Tilaustiedot


Xpert® BCR-ABL Ultra

Testipakkauksen koko: 10

Tuotenumero: GXBCRABL-10
Takaisin ylös
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink