Xpert® BCR-ABL Ultra
Herkkä ja kvantitatiivinen BCR-ABL mRNA:n seuranta potilailla, joilla on krooninen myelogeeninen leukemia (KML)
Jos haluat katsoa hintoja, kirjaudu sisään tai luo MyCepheid-tili
Testipakkauksen koko/koot
tuotekuva
10 testiä
GXBCRABL-10
Määrä
Yksikköhinta
Välisumma
USD
Tuote ei ole ostettavissa alueellasi.
Yhteensä
{{currency}}
0
Virhe lisättäessä tuotteita ostoskoriin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä digitaaliseen tukeen.

Tarve

Kroonisen myelooisen leukemian (KML) hoitojen huomattavan onnistumisen vuoksi esiintyvyys kasvaa ajan myötä, ja tämän sairauden kanssa elävien henkilöiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.1

Tällä hetkellä KML:n hoitotehokkuuden arviointi vaatii molekyylidiagnostisen määrityksen BCR-ABL-transkriptitason (RNA) mittaamiseksi. Potilaille on tehtävä BCR-ABL-testi säännöllisin väliajoin kansainvälisten suositusten mukaisesti.2,3,4

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilailla, joille suoritettiin suositeltavat molekyyliarvioinnit 3–4 kertaa vuodessa, oli pienempi etenemisen ja kuolleisuuden riski ja parempi TKI-sitoutuminen, ja heistä aiheutui pienempiä terveydenhuoltokustannuksia verrattuna potilaisiin, joita seurattiin harvemmin.5
1 Huang X, et al. Estimations of the increasing prevalence and plateau prevalence of chronic myeloid leukemia in the era of tyrosine kinase inhibitor therapy. Cancer. 2012 Jun 15;118(12):3123-7.
2 Hochhaus et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia, March 2020
3 Hochhaus A. et al. Chronic myeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow up. Annals of Oncology. 2017 May; 28(4):iv41-iv51.
4 NCCN. Clinical Practice Guidelines in Oncology; Chronic Myelogenous Leukemia (avattu versio 1, 2019).
5 P.E. Westerweel et al. Impact of hospital experience on the quality of tyrosine kinase inhibitor response monitoring and consequence for chronic myeloid leukemia patient survival. Haematologica. 2017 Dec; 102(12): e486–e489

Ratkaisu

Xpert BCR-ABL Ultra -testi on kvantitatiivinen testi BCR-ABL-pääraja-arvon (p210) transkripteille. Testi antaa erittäin herkkiä molekyylituloksia tarvittaessa, ja tulokset esitetään sekä kansainvälisen asteikon (IS) että molekyylivasteen (MR) muodossa.
Xpert BCR-ABL -testi automatisoi koko testiprosessin, mukaan lukien RNA-eristyksen, käänteistranskription sekä BCR-ABL-kohdegeenin ja ABL:n viitegeenin täysin upotetun reaaliaikaisen PCR:n yhdessä täysin automatisoidussa kasetissa.6
Helppokäyttöinen
Lisää vain käsitelty näyte ja off-board-reagenssi GeneXpert®-kasettiin, erillistä uuttamista ei tarvita. Sisäiset valvontamekanismit varmistavat validiteetin ja tarkkuuden, ja kokonaisprosessiaika on alle 2,5 tuntia näytteen ottamisesta tuloksen saamiseen.6
Herkkä
ABL-kontrolligeenin kopionumeron ekvivalenssitiedot korostavat korkeaa herkkyyttä pienillä laboratorioiden välisillä vaihteluilla ja todistetulla lineaarisuudella 55–0,0030 %IS.6 Kliinisesti merkittävä kvantitointiraja (LoQ) 0,0030IS/4,52MR.6
Standardoitu
Tulokset yhdenmukaistetaan automaattisesti IS:n kanssa kasettiprosessin aikana ja standardoidaan erien välillä WHO-paneeliin kalibroitujen standardien mukaisesti.6
6 Xpert BCR-ABL Ultra Pakkausseloste 302–0742 versio C. GXBCRABL-10

Vaikutus

Potilas: Nopeampia tuloksia
Taudinhallinnan optimoinnista huolimatta vain kolmannes hiljattain diagnosoiduista KML-potilaista saa riittävästi seurantaa ensimmäisen hoitovuoden aikana.7 Siksi KML-potilaiden hoitotulosten parantamiseen tarvitaan helppokäyttöisempiä molekyylitestejä.

Lääkäri: Samana päivänä saatavat tiedot tukevat perusteltuja kliinisiä päätöksiä.
Ajantasaiset KML-seurantatulokset varmistavat, että välitavoitteen ”varoitusvasteet” tunnistetaan nopeasti ja niihin reagoidaan, mikä voi alentaa potilaan hoitokustannuksia.7

Laboratorio: CE-IVD:n ja FDA:n hyväksymä testi, jonka helppokäyttöisyys ja joustavuus auttavat optimoimaan testauksen työnkulut.
  • Joustava: Voit käsitellä kuinka monta näytettä tahansa, minä viikonpäivänä tahansa, ja raportoitaviin tulokseen perustuvat kustannukset ovat aina kiinteät: aikaa tai reagensseja ei kulu hukkaan koontivaatimusten vuoksi.
  • Yksinkertainen raportointi: Tulokset ovat automaattisesti yhdenmukaisia IS:n kanssa, ja ne näkyvät myös molekyylivaste (MR) -muodossa. Lisätyötä kansainvälisen asteikon kanssa yhdenmukaistamiseen muuntokertoimien avulla ei tarvita.
  • Helppo: Automaattinen käsittely tuottaa yhdenmukaisia tietoja, poistaa standardikäyrä- ja rinnakkaistestausvaatimukset ja mahdollistaa laboratorion optimaalisen organisoinnin
7 Goldberg S et al. First-line treatment selection and early monitoring patterns in chronic phase-chronic myeloid leukemia in routine clinical practice: SIMPLICITY. Am J Hematol. 2017 Nov 28;92:1214–1223. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5659133/
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink