Globaalit terveydenhuollon ratkaisut mahdollisiksi

Cepheidin Global Access -ohjelma keskittyy siihen, että kaikkien, kaikkialla, pitää päästä käyttämään laadukkaita diagnostisia testejä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Cepheid tarjoaa matalan ja keskimääräisen tulotason maiden yhteisöille nopeaa molekyylitestausta parantaen näin potilaiden hoitotuloksia ja uraauurtavia hoitostandardeja.

GeneXpert-ratkaisut ovat kriittinen työkalu globaalissa taistelussa tuberkuloosin eliminoimiseksi

Yhä useammat tarvitsevat tarkkaa diagnostiikkaa – erityisesti kriittisissä sairauksissa, kuten HIV:ssä ja tuberkuloosissa. Siksi olemme työskennelleet yli vuosikymmenen ajan parantaaksemme terveydenhuollon tuloksia tarjoamalla laajan pääsyn luotettaviin ja nopeisiin molekyylidiagnostiikkatestausratkaisuihin. Tämä on tärkeä osa missiotamme.

Vuonna 2010 käynnistimme nopean ja tarkan tuberkuloositestauksen uuden aikakauden, muuttaen miljoonien tautia sairastavien terveysvaikutuksia. Olemme siitä lähtien, yhteistyössä kumppaniemme kanssa, palvelleet maailmanlaajuista yhteisöä jatkuvissa kansanterveydellisissä hätätilanteissa ja haasteissa, mukaan lukien pernarutto, Ebola, H1N1, SARS, COVID-19, lääkeresistentti tuberkuloosi ja monia muita.

Palvelemme maailmanlaajuista yhteisöä seuraavilla tavoilla:

  • Innovaatio: Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan kaikkea toimintaamme. Uniikkina ominaisuutena torjumme mutaatioiden ja geneettisen ajautumisen vaikutusta jatkuvilla investoinneilla ja innovaatioilla.
  • Kumppanuudet: Ymmärrämme, ettemme voi suorittaa tehtäväämme yksin. Kykymme tuottaa tuloksia perustuu kumppanuuksiin päättäjien, lahjoittajien, valtioiden hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja etulinjan terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.
  • Lähellä: Ymmärrämme, että meillä on oltava testejä saatavilla silloin ja siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Siksi jatkamme tuotantomme tuomista lähemmäksi palvelemiamme markkinoita.

Kriittinen ensimmäinen vaihe matkalla terveyteen on diagnoosi, jonka perusteella potilas ohjataan terveydenhuollossa saamaan asianmukaista hoitoa, mikä lisää nopean toipumisen todennäköisyyttä. Cepheidin Global Access -ohjelma perustettiin vuonna 2011 tarjoamaan tasapuolinen pääsy diagnostisiin ratkaisuihin maailmanlaajuisesti jatkuvan ratkaisuinnovaation, näiden ratkaisujen kokonaisvaltaisen käyttöönoton, eri alojen välisten kumppanuuksien ja asian ajamisen kautta.

 

Diagnostinen aukko (ts. diagnosoimatta jäävän sairastavan populaation osuus) on 35–62 % ja siten suurin yksittäinen aukko hoitoprotokollassa (hoitoketju, joka käsittää seulonnan, diagnoosin, hoidon sekä parantumisen tai onnistuneen hoitovasteen).”

Tavoitteemme

Tasapuolisen hoitoon pääsyn varmistaminen potilaan tai maan maantieteellisestä sijainnista ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta

Tuberkuloosin, HIV:n/AIDSin, virushepatiittien ja kohdunkaulan syövän kaltaisten sairauksien eliminoinnin tukeminen

Terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn ja integroidun diagnostisen infrastruktuurin vahvistaminen

Vaikutusmahdollisuuksien antaminen terveydenhuoltoalan henkilöstölle mahdollistamalla maatasolla valittavia omia ratkaisuja kumppanuuksien, koulutuksen ja mentoroinnin kautta

Miten toimimme

Sijoitumme yhteisöihin, joita palvelemme, ymmärtääksemme niiden tarpeita, haasteita ja mieltymyksiä ja kääntääksemme nämä oivallukset potilaskeskeisiksi ratkaisuiksi: molekyylidiagnostiset järjestelmät, testit sekä huolto- ja tukiohjelmat. Sairaudet eivät ole staattisia, joten haastamme jatkuvasti itseämme parantamaan olemassa olevaa tarjontaa ja ennakoimaan, mitä maailma tarvitsee tästä lähtien viiden–kymmenen vuoden kuluttua.

 

Rikomme tuberkuloosidiagnostiikan rajoja:

 

Cepheid ja sen kumppanit ovat määritelleet jokaisen uuden tuberkuloositestin lanseerauksen myötä uudelleen, miten tuberkuloosi diagnosoidaan ja miten sitä hallitaan. Vuodesta 2006 lähtien Cepheid on tehnyt yhteistyötä Rutgers Universityn, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) -säätiön ja National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) –instituutin kanssa hyödyntääkseen akateemisia löytöjä ja skaalatakseen ne todelliseen käyttöön. Xpert MTB/RIF -testi* lanseerattiin vuonna 2010 Bill & Melinda Gates -säätiön rahoitustuella. Se oli luokkansa ensimmäinen molekyylitesti, joka havaitsi tuberkuloosin ja rifampisiiniresistenssin samanaikaisesti. Vuonna 2017 Xpert MTB/RIF Ultra* paransi alkuperäistä testiä käyttämällä havaitsemistekniikkaa, joka nosti analyyttisen herkkyyden kymmenkertaiseksi ja paransi rifampisiiniin liittyvien mutaatioiden havaitsemista. Xpert MTB/XDR* lanseerattiin vuonna 2020 käyttämällä uutta multipleksointitekniikkaa, jolla havaitaan resistenssi kuudelle tuberkuloosin hoitoon käytettävälle ensi- ja toissijaislääkkeelle.

Pelkästään instrumentit ja testit eivät riitä, joten pyrimme tarjoamaan myös tietoa ja koulutusta, palvelu-, tuki- ja toimitusmalleja kansallisen diagnostiikkainfrastruktuurin vahvistamiseksi.

 

Xpert MTB/RIF Ultra* -testin saatavuuden nopeuttaminen:

 

Cepheid on vuodesta 2017 lähtien työskennellyt Etelä-Afrikan kansallisen terveyslaboratoriojärjestelmän (National Health Laboratory System, NHLS) kanssa uuden Xpert MTB/RIF Ultra* -testin saatavuuden nopeuttamiseksi. Cepheidin paikalliset kenttäsovellusasiantuntijat tekevät yhteistyötä NHLS:n National Priority Programs (NPP) -tiimin kanssa, jotta testiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset saadaan kaikkiin laitteisiin, voidaan varmistaa tietojen siirto laboratorioiden tietojärjestelmiin (LIS) laboratorioiden vaatimusten mukaisesti ja järjestää koulutusta. Koulutukset sisälsivät ”kouluttajan koulutus” -istuntoja NPP-henkilökunnalle sekä laboratoriotyöntekijöille. Yhteensä Cepheidin ja NPP:n työntekijät järjestivät 70 koulutusta yli 200 laboratoriolle, terveyskeskukselle ja liikkuvalle klinikalle.

Olemme suoraan yhteydessä lahjoittajiin, poliittisiin päätöksentekijöihin, hallituksiin, kansalaisjärjestöihin, yhteisöihin ja potilaisiin varmistaaksemme, että työmme tukee maailmanlaajuisia, kansallisia ja paikallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja tautien hävittämistä koskevia tavoitteita.

 

Länsi-Afrikan ebolaepidemiaan vastaaminen:

 

Kun vuosien 2014–2016 ebolaepidemia alkoi Länsi-Afrikassa, nopean ja tarkan diagnostiikan puute vaikeutti epidemian seurantaa ja yhteisön terveystoimenpiteiden toteuttamista. Pian sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö (WHO) oli julistanut kansanterveysuhan, Cepheid alkoi kehittää Xpert Ebola-testiä Paul G. Allen Family Foundationin ja Bill & Melinda Gates Foundationin apurahalla. Ensimmäiset Xpert Ebola-testit suoritettiin terveyslaitoksissa kesäkuussa 2015, ja niissä hyödynnettiin Sierra Leonen, Guinean ja Liberian olemassa olevia GeneXpert-järjestelmiä. Kentällä olleet kriisiryhmät ottivat Xpert Ebola:n käyttöön seurantaan ja diagnosointiin ja perustivat diagnosointikeskuksia tartunta-alueiden läheisyyteen estääkseen lisätartunnat.

Puhumme sellaisten käytäntöjen ja kansanterveysaloitteiden puolesta, jotka lisäävät molekyylitestauksen saatavuutta ja vähentävät terveyseroja.

 

Yksityisen sektorin näkökulman tuominen maailmanlaajuisiin tautien hävittämistavoitteisiin:

 

Cepheid on Global Fundin ja Stop TB Partnership Private Sector Constituenciesin jäsen. Näillä foorumeilla Cepheid puoltaa korkealaatuisen diagnostiikan ja potilaskeskeisen hoidon sisällyttämistä maailmanlaajuisiin sairauksien eliminointisuunnitelmiin. Stop TB Partnership Private Sector Constituency on julkaissut mm. aiheista yhteys, kestävät investoinnit ja kestävät terveydenhuoltojärjestelmät.

Where We Work

     

Ohjelman historia

Genexpert-järjestelmä

2006

Cepheid asettaa ensimmäiseksi GeneXpert® -järjestelmät

 

WHO käynnistää tuberkuloosin lopettamisstrategian maailman tuberkuloosipäivänä

maailman terveys -logo

Cepheid, FIND, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (Rutgersin yliopisto) sekä NIAID tekevät yhteistyötä tuberkuloosia varten suunnitellun Xpert®MTB/RIF* -testin kehittämiseksi Bill & Melinda Gates -säätiön myöntämällä apurahalla

2009–2010

Xpert MTB/RIF* lanseerataan ja saa WHO:n hyväksynnän

maailman terveys -logo

Cepheid Global Access

2011

Cepheid perustaa virallisesti Global Access Program -ohjelman

Vastauksena suureen tuberkuloosi-HIV-koinfektioiden määrään Global Access -hankkeen maissa Cepheid- ja FIND ryhtyvät yhteistyöhön Xpert-HIV-1-viruskuorma* -testin kehittämiseksi.

2014

Xpert® HPV*- ja Xpert HIV-1 VL* -testien lanseeraus

2015

Cepheid kehittää ja käynnistää Xpertᴹᴰ -ebolatestin, jolla vastataan Länsi-Afrikan epidemiaan Paul G. Allen- ja Bill & Melinda Gates -säätiöiden tuella

Xpert® HIV-1 Qual* ja HCV VL* -testien lanseeraus

2016

WHO esikvalifioi Xpert HIV-1 Qual* -testin

maailman terveys -logo

2017

WHO esikvalifioi Xpert HCV VL*:n, Xpert HIV-1 VL*:n ja Xpert HPV; Xpertᴹᴰ MTB/RIF Ultra* lanseerataan ja saa WHO:n suosituksen

maailman terveys -logo

2020

Xpert® MTB/XDR* lanseerataan monilääkeresistentin tuberkuloosin tunnistamiseksi uudella kymmenvärisellä multipleksointitekniikalla

Xpert® Xpress SARS-CoV-2^ lanseerataan

Global Access -ohjelma tänään

  • GeneXpert -järjestelmiä saatavana useina modulaarisina kokoonpanovaihtoehtoina
  • 13 -testejä saatavana Global Access Program -ohjelman puitteissa, joista 7 WHO on hyväksynyt tai esikvalifioinut

Resurssit 

For more information on the Global Access Program and our offerings, please refer to the following:

 

Tietoja AccessCare-ohjelmasta saa täyttämällä seuraavan lomakkeen:

AccessCare-ohjelma

 

Ota yhteyttä

 

* CE-IVD. In vitro -diagnostinen lääkinnällinen laite. Ei välttämättä saatavilla kaikissa maissa. Ei saatavilla Yhdysvalloissa.

^ Käytössä hätäkäyttöluvan (EUA) nojalla Yhdysvalloissa

IVD. In vitro -diagnostinen lääkinnällinen laite. Ei ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink