HIV-testauksen saatavuuden lisääminen ympäri maailmaa

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Maailmanlaajuinen HIV-/AIDS-tilanne

Maailmanlaajuisesti lähes 40 miljoonalla ihmisellä on HIV – virus, joka aiheuttaa AIDSia.1 Viime vuosina uudet vaihtoehdot itsetestaukseen, ennaltaehkäisevä estohoito (PrEP), erittäin tehokas retrovirushoito (ART) ja ohjelmalliset edistysaskeleet ovat kuitenkin muuttaneet epidemian suuntaa. Ihmiset voivat nyt elää täyttä ja tervettä elämää HIV:n kanssa, jos heillä on mahdollisuus päästä testeihin sekä saada lääkitystä ja jatkuvaa hoitoa.

COVID-19 on kuitenkin vaarantanut nämä edistysaskeleet, ja osa haavoittuvimmasta väestöstä, mukaan lukien matala- ja keskituloiset maat, on putoamassa kelkasta. YK:n yhteisen HIV-/AIDS-ohjelman (UNAIDS) 95-95-95 tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä ja HIV:n/AIDSin eliminoimiseksi vuoteen 2030 mennessä on erittäin tärkeää saavuttaa nämä yhteisöt ihmiskeskeisillä ratkaisuilla.

70 % 15 %
Teinitytöt, nuoret naiset ja ensisijaiset
väestöryhmät saavat yli 70 %
uusista HIV-infektioista.2
Maailmanlaajuisesti 15 % HIV-potilaista ei tiedä
saaneensa tartunnan, ja tämä diagnostinen kuilu on paljon laajempi
ryhmillä, joilla on merkittäviä hoidon esteitä.3

Cepheidin sitoutuminen HIV:n/AIDSin eliminointiin

Cepheid on omistautunut saavuttamaan tasapuolisen molekulaariseen testaukseen pääsyn maailmanlaajuisesti. Kun Xpert® MTB/RIF oli käynnistetty tuberkuloosia (TB) vastaan vuonna 2009, Cepheid siirtyi nopeasti tuomaan markkinoille HIV-testin. Ratkaistavana oli korkean TB:n ja HIV:n kaksoistaakan ongelma, sillä HIV:n kanssa eläville henkilöille (PLWH) kehittyy TB 18 kertaa todennäköisemmin kuin yleisväestölle.4 Tämän jälkeen olemme laajentaneet HIV-testien valikoimaamme vastaamaan erityisväestöryhmien ja hoitopisteiden tarpeita Maailman terveysjärjestön (WHO) ja kliiniseen näyttöön perustuvien suositusten mukaisesti.

WHO:n ohjeistus, 2021

vauvan kuvake

”Hoitopisteen nukleiinihappotestausta tulee käyttää HIV:n diagnosointiin alle 18 kuukauden ikäisillä imeväisillä ja lapsilla.” 5

perheen kuvake

”Viruskuormien hoitopistetestaus on asetettava etusijalle seuraavissa populaatioissa: raskaana olevat ja imettävät naiset; imeväisikäiset, lapset ja nuoret; henkilöt, jotka tarvitsevat viruskuormamäärityksen toiston ensimmäisen kohonneen viruskuorman jälkeen; henkilöt, joilla epäillään hoidon epäonnistumista; henkilöt, jotka saapuvat hoitopisteeseen sairaana tai joilla on pitkälle edennyt HIV-tauti tai tunnettu opportunistinen infektio; ensimmäinen viruskuormatesti uudestaan hoitoon palaaville.”5

Hoitopistetestausta tukevat todisteet ovat vankkoja:

Varhainen imeväisikäisen diagnoosi (EID) ja hoitopistetestaus5

  Hoitopistetestaus Hoitostandardin mukainen testaus
(keskitetty laboratorio)
Aika näytteen ottamisesta imeväisikäisten hoitajien saamiin testituloksiin
0 Päivää 35 Päivää
Niiden imeväisikäisten prosenttiosuus, jotka aloittivat hoidon 60 päivän kuluessa testauksesta
93 % 51 %
                                                           
                                                           

Hoitopisteen viruskuormatestaus hoidon valvontaa varten5

  Hoitopistetestaus Hoitostandardin mukainen testaus
(keskitetty laboratorio)
Niiden tulosten prosenttiosuus, jotka ovat kliinikoiden käytettävissä näytteenottopäivänä
99 % < 25 %
Niiden tulosten prosenttiosuus, jotka ovat potilaiden käytettävissä näytteenottopäivänä
99 %
< 1 %
Niiden potilaiden prosenttiosuus, joilla tunnistettiin olevan vaimentamaton viruskuorma ja jotka aloittavat toisen linjan hoidon testauksen jälkeen
100 % 44 %
Niiden potilaiden prosenttiosuus, jotka pysyivät hoidossa ja saavuttivat virussuppression 12 kuukauden seurannan jälkeen
90 % 76 %

”Testillä, joka voi tuottaa HIV-infektion varhaisen diagnoosin korkean riskin potilailla ja imeväisikäisillä ja joka voidaan suorittaa myös diagnostisissa järjestelmissä, jotka ovat jo käytössä tuberkuloosidiagnoosia varten, voidaan mahdollisesti muuttaa täysin tapa, jolla näitä kahta sairautta hallitaan.” 6

Tämänhetkiset HIV:n diagnostiset ratkaisut

Cepheidin HIV-testit vastaavat diagnostisiin tarpeisiin koko potilasmatkan ajan alustavasta diagnoosista aina hoidon seurantaan asti. Yhdessä GeneXpert ‑järjestelmiemme kanssa – jotka on suunniteltu ainutlaatuisesti tukemaan vieritestausta – HIV-testimme voivat saavuttaa ensisijaiset väestöryhmät ja riskipopulaatiot, jotka tavanomaiset, keskitetyt testausmenetelmät ovat ohittaneet.

  

 

 

Xpert HIV-1 Qual XC Xpert HIV-1 Viral Load

Xpert HIV-1 Viral Load XC

Tukee seuraavia
käyttötapauksia

• Varhainen imeväisikäisen diagnoosi (EID)

 

• Apuna akuuttien infektioiden ja epäselvien pikatestitulosten diagnosoinnissa

 

• Apuna diagnosoinnissa ennen PrEP-hoidon aloittamista

HIV-tartunnan saaneiden henkilöiden hoidon seuranta, mukaan lukien ensisijaiset väestöryhmät ja riskipopulaatiot (arviolta 20 % kaikista PLWH-tapauksista6) HIV-tartunnan saaneiden henkilöiden hoidon seuranta, mukaan lukien ensisijaiset väestöryhmät ja riskipopulaatiot (arviolta 20 % kaikista PLWH-tapauksista6)
Järjestelmän yhteensopivuus GeneXpert-II, IV, XVI GeneXpert Infinity-48 ja -80; GeneXpert Edge GeneXpert-II, IV, XVI GeneXpert Infinity-48 ja -80; GeneXpert Edge GeneXpert-II, IV, XVI GeneXpert Infinity-48 ja -80; GeneXpert Edge
Toimintavaatimus 6- tai 10-värinen 6- tai 10-värinen 6- tai 10-värinen
Sääntely- ja WHO-
status

• CE-merkitty

 

• WHO:n esihyväksyntäprosessi (PQ) käynnissä

• CE-merkitty

 

• WHO:n esihyväksyntä (PQ)

• CE-merkitty

 

• WHO:n esihyväksyntäprosessi (PQ) käynnissä

Näytetyyppi Kapillaari- tai laskimokokoveri tai kuivaveritäplä Plasma Plasma
Lisätietoja Xpert HIV-1 Qual XC
-tuotesivu
Xpert HIV-1 Viral Load -tuotesivu Xpert HIV-1 Viral Load XC -tuotesivu

Hintatiedot: Cepheid tarjoaa kaikenkattavan Global Access Virology -hinnoittelun kattavana hintana potilastestiä kohden. Näin kansallisia ohjelmia autetaan lisäämään testauskapasiteettia ja vahvistamaan valmiuksia integroituun monisairaustestaukseen.

Resurssit 

Alla on joukko linkkejä tärkeimpiin vertaisarvioituihin julkaisuihin ja johtaviin organisaatioihin, jotka informoivat Cepheidin lähestymistavasta tuoda HIV-testaus saataville ihmisille kaikkialla.

 

Tärkeimmät julkaisut:

Maailmanlaajuiset organisaatiot:

CE-IVD. In vitro -diagnostinen lääkinnällinen laite. Ei saatavana kaikissa maissa. Ei saatavana Yhdysvalloissa.  

Lähteet

 

1. WHO. HIV ja AIDS. Päivitetty 19 huhtikuuta 2023. Haettu heinäkuussa 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

2. USAID Ensisijaiset väestöryhmät: Tasapuolisen testeihin pääsyn saavuttaminen AIDSin lopettamiseksi. 23. toukokuuta 2022. Haettu heinäkuussa 2023. https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/hiv-and-aids/technical-areas/key-populations

3.  WHO. Tärkeitä tietoja HIV:stä. Heinäkuu 2022. Haettu heinäkuussa 2023. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/key-facts-hiv-2021-26july2022.pdf?sfvrsn=8f4e7c93_5#:~:text=Currently%2085%25%20%5B75%E2%80%9397,they%20are%20infected%20with%20HIV.

4. USAID TB/HIV. Haettu heinäkuussa 2023. https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/tuberculosis/tbhiv

5. WHO. Yhdistetyt HIV:n ehkäisyä, testausta, hoitoa, palveluiden tarjoamista ja seurantaa koskevat ohjeet: suositukset kansanterveydellistä lähestymistapaa varten. 16. heinäkuuta 2021. Haettu heinäkuussa 2023. https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593

6. Cepheid. Cepheid ja FIND julkistavat Xpert HIV-1 Qual:n eurooppalaisen hyväksynnän. Lehdistötiedote 16. huhtikuuta 2015. Haettu heinäkuussa 2023.

7. CHAI. 2021 HIV-markkinaraportti. Lokakuu 2021. Haettu heinäkuussa 2023. Technical Support Agent added a comment to case {0}https://www.clintonhealthaccess.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-CHAI-HIV-Market-Report.pdfTechnical Support Agent added a comment to case {0}

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink